Illustrasjonsbilde

Søk ansatte English flag

Øieroset, Bengt
Spesialbibliotekar
Čoakkáldagaid juogus
+4777644799

Zubchenko, Irina
Spesialbibliotekar - faggruppe for innkjøp
Čoakkáldagaid juogus
+4777646946

Work areas:
Bibliotek / Katalogisering


Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus

Vieweg, Ireen
Rådgiver
Geavaheaddjibálvalusaid juogus
+4777623301

Vestgøte, Ellen
Hovedbibliotekar
Čoakkáldagaid juogus
+4777644151

Vederhus, Lillian
Førsteamanuensis

Teigen, Hilde Elisabet
Spesialbibliotekar
Áhkanjárgga universitehtagirjerájus
+4776966411

Jođiheaddjit ja bargoveahka UB
+4777646903

Jođiheaddjit ja bargoveahka UB
+4777623284

Storøy, Ann-Karin
Daglig leder
Áhkanjárgga universitehtagirjerájus
+4776966604

Stenersen, Mark
Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver innen visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning, MOOC utvikling, OpenedX og WordPress Sites.

Steinberg, Eric Kama
Seniorrådgiver / Videoprodusent

Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus

Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus
+4777646404

Sivertsen, Ronald
Spesialbibliotekar og daglig leder
Hammerfest library
+4778450618

Jođiheaddjit ja bargoveahka UB

Sarre, Aili
Forskningsdatastøtte og fagreferent for kjemi, biokjemi og farmasi
Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus
+4777645553

Sandvoll, Ragnhild
Universitetspedagogikk

Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus

Psykologiija- ja juridihkkagirjerájus

Rundberg, Magne
Bibliotekar
Museagirjerájus
+4777645007

Work areas:
Bibliotek / Lån


Rones, Torild Karine
Spesialbibliotekar
Áhkanjárgga universitehtagirjerájus
+4776966412

Psykologiija- ja juridihkkagirjerájus
+4777660457

Reierth, Eirik
Førstebibliotekar. Dr. Scient.
Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus
+4777644693

Raklev, Hege Merete
Hovedbibliotekar
Psykologiija- ja juridihkkagirjerájus
+4777645930

Work areas:
Lån / Fjernlån


Raade, Johanne
Direktør ved Universitetsbiblioteket
Universitehtagirjerájus
+4777645121

Paulsen, Elin Marianne
Spesialbibliotekar
Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus
+4777644159

Overvåg, Grete
Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus
+4777645474

Olsen, Leif Roger
Seksjonssjef for avdeling for samlinger
Čoakkáldagaid juogus
+4777644236Fagansvarlig for:
Økonomi

Odu, Obiajulu
Systemutvikling
Kultur- ja servodatfágagirjerájus
+4777645299

Nordström, Linnea
Faggruppeleder for formidling, midlertidig Daglig leder NH-biblioteket
Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus
+4777644164

Nilsen, Karl Magnus
Senioringeniør, systemutvikling
Kultur- ja servodatfágagirjerájus
+4777646783

Nilsen, Frode
Biblioteksystemansvarlig
Čoakkáldagaid juogus
+4777646606

Natland, Yngvar
Konsulent innen multimediaproduksjon til undervisning

Mikkelsen, Tone
Hovedbibliotekar
Čoakkáldagaid juogus
+4777646782

Maridatter, Kine
Førsteamanuensis
Result
+4777645616

Malm, Inger-Mari
Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT

Magnussen, Eli
Bibliotekar - faggruppe for metadata og system
Čoakkáldagaid juogus
+4777644798

Work areas:
Bibliotek / Katalogisering


Løkse, Mariann Cecilie
Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- ja servodatfágagirjerájus
+4777644146

Låg, Torstein
Førstebibliotekar
Psykologiija- ja juridihkkagirjerájus
+4777646361

Lyche, Hannah Amanda
Skriveveileder - Akademisk skrivesenter UiT
Geavaheaddjibálvalusaid juogus

Lund, Øystein
Førsteamanuensis

Longva, Leif
Universitetsbibliotekar
Psykologiija- ja juridihkkagirjerájus
+4777646255

Lillejord, Stian
Fagansvarlig for juridiske fag
Psykologiija- ja juridihkkagirjerájus
+4777660382

Klein, Andreas
Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap, engelsk og klassiske fag
Geavaheaddjibálvalusaid juogus
+4777648361

Jođiheaddjit ja bargoveahka UB

Kekic, Hana
Spesialbibliotekar
Čoakkáldagaid juogus
+4777645690

Work areas:
Digitalisering / Metadata


Karpova, Anna
Universitetsbibliotekar, Stipendiat i bibliometri
Kultur- ja servodatfágagirjerájus

Karlsen, Rita
Førstesekretær
Psykologiija- ja juridihkkagirjerájus
+4777660405

Work areas:
Bibliotek / Lån


Johansen, Leila Iren
Daglig leder for Natur- og helsebiblioteket
Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus
+4777646609

Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus

Isaksen, Robert
Førsteamanuensis

Isaksen, Ingvild Helene Torheim
Spesialibliotekar - Faggruppe for metadata og system
Čoakkáldagaid juogus
+4777646548

Work areas:
Bibliotek / Munin


Håkstad, Terje
Nestleder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- ja servodatfágagirjerájus
+4777644745

Work areas:
Bibliotek / Sosiale medier


Kultur- ja servodatfágagirjerájus

Jođiheaddjit ja bargoveahka UB

Heim, Kjersti J. K.
Seniorkonsulent
Jođiheaddjit ja bargoveahka UB
+4777644138

Heijster, Mieke van
Spesialbibliotekar - avdeling for samlinger
Čoakkáldagaid juogus
+4777644797

Haugstvedt, Noortje
Førstebibliotekar
Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus
+4777623313

Jođiheaddjit ja bargoveahka UB
+4777620765

Hansen, Per Frank
Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi

Hansen, Henning
Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- ja servodatfágagirjerájus
+4777646338

Hansen, Hege Anita
Førstekonsulent
Jođiheaddjit ja bargoveahka UB
+4777644137

Hansen, Elin
Spesialbibliotekar
Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus
+4777660788

Hansen, Brit Østlund
Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Čoakkáldagaid juogus
+4777646375

Work areas:
Bibliotek / Katalogisering


Grøn, Tiia
Rådgiver innen media og dokumentasjon
Result
+4777620903

Grydeland, Ane Solvik
Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Čoakkáldagaid juogus
+4777645259