Jan Erik Frantsvåg


Worktitle

Virgečilgehus


 • Frantsvåg, Jan Erik. Diamond Open Access in Norway 2017–2020. (data) Publications 2022; Volum 10 (1). ISSN 2304-6775.s doi: 10.3390/publications10010013.
 • Frantsvåg, Jan Erik; Strømme, Tormod Eismann. Few Open Access Journals Are Compliant with Plan S. (data) (omtale) Publications 2019; Volum 7 (2). ISSN 2304-6775.s doi: 10.3390/publications7020026.
 • Frantsvåg, Jan Erik. The DOAJ Spring Cleaning 2016 and What Was Removed — Tragic Loss or Good Riddance?. (data) Publications 2019; Volum 7 (3). ISSN 2304-6775.s doi: 10.3390/publications7030045.
 • Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène; Frantsvåg, Jan Erik. Efficience et économie d’échelle. Une étude sur l’édition de revues en libre accès. (fulltekst) Études de Communication 2012; Volum 38. ISSN 1270-6841.s 167 - 185.s doi: 10.4000/edc.3420.
 • Frantsvåg, Jan Erik. The size distribution of Open Access publishers – a problem for Open Access?. First Monday 2010; Volum 15 (12). ISSN 1396-0466.s doi: 10.5210/fm.v15i12.3208.
 • Frantsvåg, Jan Erik. The role of advertising in financing open access journals. First Monday 2010; Volum 15 (3). ISSN 1396-0466.s doi: 10.5210/fm.v15i3.2777.
  • Frantsvåg, Jan Erik. Diamond Open Access in Norway 2017–2020. (data) Publications 2022; Volum 10 (1). ISSN 2304-6775.s doi: 10.3390/publications10010013.
  • Frantsvåg, Jan Erik; Strømme, Tormod Eismann. Few Open Access Journals Are Compliant with Plan S. (data) (omtale) Publications 2019; Volum 7 (2). ISSN 2304-6775.s doi: 10.3390/publications7020026.
  • Frantsvåg, Jan Erik. The DOAJ Spring Cleaning 2016 and What Was Removed — Tragic Loss or Good Riddance?. (data) Publications 2019; Volum 7 (3). ISSN 2304-6775.s doi: 10.3390/publications7030045.
  • Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène; Frantsvåg, Jan Erik. Efficience et économie d’échelle. Une étude sur l’édition de revues en libre accès. (fulltekst) Études de Communication 2012; Volum 38. ISSN 1270-6841.s 167 - 185.s doi: 10.4000/edc.3420.
  • Frantsvåg, Jan Erik. The size distribution of Open Access publishers – a problem for Open Access?. First Monday 2010; Volum 15 (12). ISSN 1396-0466.s doi: 10.5210/fm.v15i12.3208.
  • Frantsvåg, Jan Erik. The role of advertising in financing open access journals. First Monday 2010; Volum 15 (3). ISSN 1396-0466.s doi: 10.5210/fm.v15i3.2777.
 • Frantsvåg, Jan Erik. En stor uutnyttet kunnskapsressurs. (fulltekst) Bob : Bok og bibliotek 2023 (2). ISSN 0006-5811.s 64 - 65.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Om En sjøens helt, men også om mer glemte krigsseilerromaner. (fulltekst) Bob : Bok og bibliotek 2023 (1). ISSN 0006-5811.s 42 - 43.
 • Frantsvåg, Jan Erik; Pölönen, Janne; Pylvänäinen, Elina; Linna, Anna-Kaarina. Diamond future of open access. (fulltekst) 2023.
 • Frantsvåg, Jan Erik; Westlund, Oscar; Aaen-Stockdale, Craig. Vi har forlatt redaksjonsrådet i Publications. (fulltekst) (omtale) Khrono.no 2023. ISSN 1894-8995.
 • Bargheer, M.; Bosman, Jeroen; Cupar, Drahomira; Frantsvåg, Jan Erik; Klaus, Tabea; Kramer, Bianca; Laakso, Mikael; Manista, Frank; Melinščak Zlodi, Iva; Peruginelli, Ginevra; Proudman, Vanessa; Rooryck, Johan; Souyioultzoglou, Irakleitos; Stojanovski, Jadranka; Stone, Graham; Verheusen, Astrid. IPSP Scoping Report. (fulltekst) 2022.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Diamond is a scholar’s best friend. Diamond journals and the DIAMAS project.. LundOnline (omtale) 2022-11-09 - 2022-11-10 2022.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open Access-publisering. Noen refleksjoner og poenger til Høgskolen i Østfold. Fagdag om åpen forskning 24.10.2022 2022-10-24 - 2022-10-24 2022.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Alchemists needed, to transform bronze to gold!. Nordic Perspectives on Open Science 2022; Volum 7. ISSN 2464-1839.s doi: 10.7557/11.6665.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Some pitfalls of OA discussions – an opinion piece. Nordic Perspectives on Open Science 2021. ISSN 2464-1839.s doi: 10.7557/11.6395.
 • Frantsvåg, Jan Erik. OA diamond study. Compliance for Nordic OA journals. Nordic Open Access Forum meeting 2021-04-20 - 2021.
 • Bosman, Jeroen; Frantsvåg, Jan Erik; Kramer, Bianca; Langlais, Pierre-Carl; Proudman, Vanessa. The OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings. (fulltekst) 2021.
 • Becerril, Arianna; Bjørnshauge, Lars; Bosman, Jeroen; Frantsvåg, Jan Erik; Kramer, Bianca; Langlais, Pierre-Carl; Mounier, Pierre; Proudman, Vanessa; Redhead, Claire; Torny, Didier. The OA Diamond Journals Study. Part 2: Recommendations. (fulltekst) 2021.
 • Eikebrokk, Trude; Ekanger, Aysa; Fonn, Katherine Jaramillo; Frantsvåg, Jan Erik; Odu, obiajulu. Some highlights from the PKP 2019 International Scholarly Publishing Conference. Nordic Perspectives on Open Science 2019. ISSN 2464-1839.s doi: 10.7557/11.5204.
 • Frantsvåg, Jan Erik. The Open Access Landscape – an overview. 1st Basel Sustainable Publishing Forum (omtale) 2019-09-09 - 2019-09-09 2019.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Jeg er bekymret for (tids)Plan S. (fulltekst) Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.
 • Frantsvåg, Jan Erik. OJS is not enough. The PKP 2019 Conference (omtale) 2019-11-20 - 2019-11-22 2019.
 • Longva, Leif; Frantsvåg, Jan Erik; Smedsrød, Bård. Plan S og implementering. (fulltekst) Khrono.no 2018. ISSN 1894-8995.
 • Lieungh, Erik; Frantsvåg, Jan Erik. Hey, what’s this Plan S everyone is talking about?. (fulltekst) 2018.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Frantsvåg om åpen publisering: For tidlig å slå på stortromma. (fulltekst) Khrono.no 2018. ISSN 1894-8995.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Hva «Plan S» egentlig koster. (fulltekst) Khrono.no 2018. ISSN 1894-8995.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Uklart om Open Access. (fulltekst) Morgenbladet 2018; Volum 199 (29). ISSN 0805-3847.s 26 - 26.
 • Smedsrød, Bård; Longva, Leif; Frantsvåg, Jan Erik. Voldsom sløsing med offentlige penger i vitenskapelig publisering. Dagens næringsliv 2018. ISSN 0803-9372.s 43 - 43.
 • Ekanger, Aysa; Frantsvåg, Jan Erik; HØydalsvik, stein. Bibliotek som utgiver: Septentrio Academic Publishing. VIRAK-konferansen 2017 2017-06-12 - 2017-06-13 2017.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Norsken er ute – i det minste i medisinfaget!. (fulltekst) (omtale) Khrono.no 2017. ISSN 1894-8995.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Tafatt og «tatlete» fra granskingsutvalget. (fulltekst) Khrono.no 2017. ISSN 1894-8995.
 • Frantsvåg, Jan Erik. The setback danger of offsetting. (fulltekst) 2017.
 • Odu, obiajulu; Ekanger, Aysa; Frantsvåg, Jan Erik. PKP OJS at a Norwegian university: Challenges and Solutions. PKP 2017 International Scholarly Publishing Conference 2017-08-02 - 2017-08-04 2017.
 • Frantsvåg, Jan Erik. How to become top of the class in OA. PUBMET2017 (omtale) 2017-09-21 - 2017-09-22 2017.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Divergerende oppfatninger om Open Access: Pådriveren: «Innholdet blir tilgjengelig for langt flere enn gjennom tradisjonell publisering». (fulltekst) Forskningspolitikk 2016; Volum 2016 (10). ISSN 0333-0273.s 14 - 15.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Misvisende om tidsskrifter. Dagens næringsliv 2016. ISSN 0803-9372.s 31 - 31.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Får flere fiktive forfattere. (fulltekst) Dagens næringsliv 2016. ISSN 0803-9372.s 25 - 25.
 • Frantsvåg, Jan Erik. “Let us get rid of the publishers – Let us do this ourselves” (part 1). (fulltekst) 2016.
 • Frantsvåg, Jan Erik. “Let us get rid of the publishers – Let us do this ourselves” (part 2). (fulltekst) 2016.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Har vi råd til å betale for å publisere - har vi råd til å la være?. CRIStins sommermøte for bibliotekkonsortiene 2016-06-07 - 2016.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open Access – hva er det, og hvorfor?. Fagdag: Søking og Open Access 2016-04-06 - 2016.
 • Frantsvåg, Jan Erik. The metric wave. SPARC Europe Member’s meeting 2016-06-29 - 2016.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open Access – noen aspekter. Forskningsrådets rundebordskonferanse om OA 2016-03-30 - 2016.
 • Frantsvåg, Jan Erik. On The Norwegian Road to Open Access. COASP 2015 2015-09-15 - 2015-09-17 2015.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open access og aktuelle tidsskrift innen økonomifaget. Forum for økonomibibliotekarer 2015-01-19 - 2015-01-20 2015.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open Access. Presentation to the Institute of Marine Research. Internt seminar 2015-06-05 - 2015.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Large sums are going from research to publishers instead of being used to further research – What can we do about it?. (fulltekst) 2015.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Flipping Norway. 12th Berlin Open Access Conference: Staging the Open Access Transformation of Subscription Journals (fulltekst) 2015-12-08 - 2015-12-09 2015.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Going for True Gold: Why the Norwegian Research Council is Taking a Stand Against Hybrid OA Journals – A guest post by Jan Erik Frantsvåg. (fulltekst) 2015.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Sampublisering Helsefak og UNN 2012–2014. (fulltekst) 2015.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Norges Geologiske Undersøkelse og Open Access. Seminar for ansatte ved NGU 2015-01-29 - 2015.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open Access –et tilbakeblikk og en status. Og en fremtid?. Vitenskapelig publisering – Open Access, Creative Commons, Copyright 2014-10-16 - 2014-10-16 2014.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Publiseringsfond: Hva er godt, og hva er galt med dem? Publiseringsfondet ved UiT Norges arktiske universitet. BIBSYS-konferansen 2014 2014-03-11 - 2014-03-12 2014.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open Access - det reneste gull, eller falske kilder?. Det 74. norske bibliotekmøte 2014-03-26 - 2014-03-28 2014.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Oh No –Not Yet Another Small, Stand-Alone Humanities Journal! (2014 edition). Rushing to Revolution? Open Access Models for Humanities Journals 2014-10-17 - 2014-10-17 2014.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open Access the last ten years – how far have we come?. (fulltekst) ScieCom Info 2014; Volum 10 (2). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik; Gjengedal, Kjerstin. Vil setje makt bak krava. (fulltekst) 2014.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Good growth in OA in Tromsø. (fulltekst) ScieCom Info 2013; Volum 9 (2). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Oh No – Not Yet Another Small, Stand-Alone Humanities Journal!. The 8th Munin Conference on Scholarly Publishing 2013 - Entering the Next Stage (fulltekst) 2013-11-25 - 2013-11-26 2013.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Hvorfor egenarkivere?. Fagdag om åpne vitenarkiver 2013-02-19 - 2013.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Aktuelle perspektiver på Open access. Bibliotekkonferansen i Nord 2013 2013-04-24 - 2013.
 • Frantsvåg, Jan Erik. The Tromsø publication fund – extreme growth!. (fulltekst) ScieCom Info 2013; Volum 9 (2). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Our publication fund - what have we learnt?. Nordic Perspectives on Open Access and Open Science 2013-10-15 - 2013-10-15 2013.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Researcher, beware!. (fulltekst) ScieCom Info 2013; Volum 9 (1). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Galskap satt i system. (fulltekst) Morgenbladet 2012. ISSN 0805-3847.s 20 - .
 • Frantsvåg, Jan Erik. The – hopeless? – quest for gold …. (fulltekst) ScieCom Info 2012; Volum 8 (1). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Hva måler målene for publiserings- og forskningsaktivitet?. 2012.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Hur finansiera och driva open access-tidskrifter vid ett universitet?. Workshop om publicering av open access-tidskrifter 2012-10-25 - 2012-10-25 2012.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø – hva og hvordan?. Open Access – vad är det? 2012-10-24 - 2012-10-24 2012.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Experiences from the publication fund of the University of Tromsø. 7th Munin conference on scientific publishing (fulltekst) 2012-11-22 - 2012-11-23 2012.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Who are the Predators?. (fulltekst) ScieCom Info 2012; Volum 8 (2). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik; Vårheim, Andreas. Would not bigger be better? : Some reflections on aspects of the business models of Open Access publishing. (fulltekst) 2011.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open Access. Fagdag om vitenskapelig publisering 2011-04-05 - 2011-04-05 2011.
 • Frantsvåg, Jan Erik. The Mega-journals are coming!. (fulltekst) ScieCom Info 2011; Volum 7 (3). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. The Open Access publication fund at the University of Tromsø. (fulltekst) ScieCom Info 2011; Volum 7 (1). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open Access publishing - a status from the University of Tromsø. (fulltekst) ScieCom Info 2011; Volum 7 (1). ISSN 1652-3202.
 • Longva, Leif; Frantsvåg, Jan Erik. Hvordan gjøre din forskning fritt tilgjengelig – åpne arkiver og open access-tidsskrifter. Seminar om vitenskapelig publisering 2011-01-19 - 2011-01-19 2011.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Is going solo a good idea?. PKP Scholarly Publishing Conference 2011 (fulltekst) 2011-09-26 - 2011-09-28 2011.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Publiseringsfondet ved UiT - erfaringer og tanker. Nasjonal OA-dag 2011-11-24 - 2011-11-24 2011.
 • Frantsvåg, Jan Erik. The University of Tromsø adopts an institutional Open Access policy. (fulltekst) ScieCom Info 2010; Volum 6 (4). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. To fluer i en smekk: Administrativ håndtering og effektiv spredning av vitenskapelige dokumenter. Nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning 2010-05-25 - 2010-05-26 2010.
 • Frantsvåg, Jan Erik. EU’s OpenAIRE project on Open Access. The 5th Annual Munin Conference on Scientific Publishing 2010-11-25 - 2010.
 • Frantsvåg, Jan Erik. A Norwegian RoMEO. (fulltekst) ScieCom Info 2010; Volum 6 (3). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. NORA og Open Access. Noen internasjonale perspektiver. Det 72. norske bibliotekmøte 2010-03-17 - 2010-03-19 2010.
 • Frantsvåg, Jan Erik. What is it about the public?. (fulltekst) ScieCom Info 2010; Volum 6 (4). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. The 5th Annual Munin Conference on Scientific Publishing 2010 ”Open Access – The Competitive Advantage”. (fulltekst) ScieCom Info 2010; Volum 6 (4). ISSN 1652-3202.
 • Monsen, Tor H.; Frantsvåg, Jan Erik. EU åpner arkivene. (fulltekst) (prosjekt) 2010.
 • Frantsvåg, Jan Erik. NORA - status og nytt. Fyll arkivene (fulltekst) 2010-09-27 - 2010.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Usage-based author royalties - a new OA business model from Sciyo. (fulltekst) ScieCom Info 2010; Volum 6 (1). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Tapt forskning?. Forskerforum 2010 (5). ISSN 0800-1715.s 32 - .
 • Frantsvåg, Jan Erik. The Norwegian Research Council adopts an Open Access policy. (data) (fulltekst) ScieCom Info 2009; Volum 5 (1). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. ”Free” Open Choice – Beware of Greeks bearing gifts. (fulltekst) ScieCom Info 2009; Volum 5 (4). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Flere støttetjenester for Open Access-publisering etablert i Norge. (fulltekst) Bob : Bok og bibliotek 2009 (6). ISSN 0006-5811.s 56 - 57.
 • Frantsvåg, Jan Erik. «Gratis» Open Choice? – det finnes ikke noe som heter gratis lunsj!. (fulltekst) Bob : Bok og bibliotek 2009 (6). ISSN 0006-5811.s 62 - .
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open Access og fremtidens bibliotek. NB21 2009 (2). ISSN 1890-3185.s 23 - 25.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Ja, det må de!. (data) (fulltekst) Bob : Bok og bibliotek 2009 (3). ISSN 0006-5811.s 45 - 47.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open Access Journals : How could we finance them – and how do we?. Nordic Scientific and Scholarly journal publishing - interesting times 2009-11-25 - 2009.
 • Frantsvåg, Jan Erik. How co-operation could increase visibility : NORA, the Norwegian experience. Dspace User Group meeting 2009 (fulltekst) 2009-10-14 - 2009-10-16 2009.
 • Frantsvåg, Jan Erik. News about Open Access in Norway. (data) (fulltekst) ScieCom Info 2008; Volum 4 (2). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Open Access in Norway – where are we, and where are we going?. (data) (fulltekst) ScieCom Info 2008; Volum 4 (1). ISSN 1652-3202.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Forskning og belønning – en kommentar til Leiv K. Sydnes. Forskerforum 2007 (4). ISSN 0800-1715.s 32 - 33.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Kampen om tidsskriftabonnementene. Forskerforum 2007 (2). ISSN 0800-1715.s 33 - 33.
 • Frantsvåg, Jan Erik; Longva, Leif. Slipp artiklene fri!. Tromsøflaket 2006.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Da Datatilsynet kom : En skrekkhistorie?. UNINETT-konferansen 2006 2006-06-21 - 2006.
 • Frantsvåg, Jan Erik. Utredning om etablering av forlag, trykkeri og AV-enhet ved Universitetet i Tromsø. 1996.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  chat loading...