Illustrasjonsbilde

Kurs og undervisning

Kurs og undervisning English flag

Universitetsbiblioteket på UiT (UB) tilbyr et bredt spekter av undervisning for alle utdanningsnivåer. I tillegg gir vi råd til emne- og programansvarlige i forbindelse med utvikling og tilpasning av undervisning knyttet til våre ekspertiseområder. De omfatter informasjonskompetanse, kildebruk, litteratursøk, referansehåndtering og en rekke temaer knyttet til forsknings- og publiseringsprosessen, f.eks. åpen vitenskap, åpen publisering, forskningsdatahåndtering med mer.

Integrert undervisning

De fleste studieprogram ved UiT skal tilby undervisning og veiledning i informasjonskompetanse. Informasjonskompetanse er de ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gjør oss i stand til å utføre grundig, effektivt og etterrettelig kildearbeid – en forutsetning for læring, kunnskapsproduksjon og forsvarlig profesjonell praksis.

Universitetsbibliotekets ansatte har lang erfaring med å hjelpe programansvarlige å innarbeide informasjonskompetanse i sine studieprogrammer. Vi tilbyr hjelp til tilpasning av undervisningsopplegg for alle nivåer, fag og emner, og kan også i noen grad bidra med undervisning. Ta kontakt med Universitetsbiblioteket via Topdesk for nærmere informasjon om vår støtte til informasjonskompetanseundervisning, eller ta kontakt direkte med en av våre fagansvarlige.

Frittstående kurs og undervisningsopplegg

UB tilbyr også en rekke frittstående kurs og undervisningsopplegg med varierende omfang og i ulike formater. Nedenfor finner du en oversikt.

Upcoming courses

24

jul
EUGLOH-workshop: Vitenskapelig praksis og forskningsintegritet / EUGLOH workshop: Scientific practice and research integrity
  • 24.07.24 09:00 - 16:00
  • Workshop at Ludwig-Maximilians-Universität München, Campus: Other

NORWEGIAN:

Hva er det som utgjør en god vitenskapelig praksis? I hvilke situasjoner er det en forskers dømmekraft blir stilt på prøve? Slike spørsmål blir diskutert under en workshop som holdes i juli på Ludwig-Maximilians-Universität München.

 

ENGLISH:

What constitutes good scientific practice? In what situations is a researcher's judgment put to the test? Such questions are discussed during a workshop held in July at Ludwig-Maximilians-Universität München.

13

aug
Introkurs for IT og UB-tjenester
  • 13.08.24 10:15 - 11:00
  • https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM3NmIyYmMtMzlhNy00YjhiLTkzZTUtYmI4MTU3YTgyMDY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d, Campus: Digitalt

HEI OG VELKOMMEN SOM NY STUDENT!

Dette kurset er en introduksjon til mange tjenester, verktøy og nyttige tips til deg som student, som vil gjøre din studiehverdag mye lettere.

15

aug
Introkurs for IT og UB-tjenester
  • 15.08.24 10:15 - 11:00
  • https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTM0YmFkZWEtNjk0Ni00NWE4LTg5MzAtMTkzYWM2MDllOWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d, Campus: Digitalt

HEI OG VELKOMMEN SOM NY STUDENT!

Dette kurset er en introduksjon til mange tjenester, verktøy og nyttige tips til deg som student, som vil gjøre din studiehverdag mye lettere.

20

aug
Introkurs for IT og UB-tjenester
  • 20.08.24 14:15 - 15:00
  • https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njg2MDgwN2YtNzc0Yi00OWYyLTkzNmQtYmQ2ZGRjMGJmOGUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d, Campus: Digitalt

HEI OG VELKOMMEN SOM NY STUDENT!

Dette kurset er en introduksjon til mange tjenester, verktøy og nyttige tips til deg som student, som vil gjøre din studiehverdag mye lettere.

22

aug
Introkurs for IT og UB-tjenester
  • 22.08.24 18:15 - 19:00
  • https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmYyMWQ1ZjktNjQ1NS00ODBhLTkyMDctMDMzNGY5OGQzMGEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d, Campus: Digitalt

HEI OG VELKOMMEN SOM NY STUDENT!

Dette kurset er en introduksjon til mange tjenester, verktøy og nyttige tips til deg som student, som vil gjøre din studiehverdag mye lettere.

All upcoming courses and activities
chat loading...