Søk etter bøker, tidsskrift, artikler m.m.
Logg på Oria   /   UNN-ansatte Søkehjelp?   /   Avansert søk
Databasesøk
Søkehjelp?   /   Databaseoversikt
e-tidsskrifter
BrowZine Søkehjelp?   /   e-tidsskrift oversikt
Søk etter pensumlister (kurslitteratur, støttelitteratur)

Gå til Leganto for å søke


Søk etter avhandlinger, masteroppgaver m.m.
Gå til Munin
Photo: mostphotos.com
Search for books, magazines, articles, etc.
Login to Oria   /   UNN-employees Search help?   /   Avanced search
Database search
Search help?   /   Database overview
Search for syllabi (course literature, supporting literature)

Go to Leganto to apply

Search for dissertations, master's theses, etc.
Go to Munin
Studenter i klasserom
Ny på biblioteket? Nyttig informasjon om biblioteket og tjenestene våre.