Ludvigsen, Kristine


Worktitle

Virgečilgehus


 • Ludvigsen, Kristine; Krumsvik, Rune Johan; Breivik, Jens. Behind the scenes: Unpacking student discussion and critical reflection in lectures. British Journal of Educational Technology (BJET) 2020; Volum 51 (6). ISSN 0007-1013.s doi: 10.1111/bjet.12922.
 • Ulvik, Marit; Eide, Helene Marie Kjærgård; Eide, Liv; Helleve, Ingrid; Jensen, Vigdis Stokker; Ludvigsen, Kristine; Roness, Dag; Torjussen, Lars Petter Storm. Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education 2020. ISSN 1941-5257.s doi: 10.1080/19415257.2020.1712615.
 • Egelandsdal, Kjetil; Ludvigsen, Kristine; Ness, Ingunn Johanne. Clicker Interventions in Large Lectures in Higher Education. Springer Publishing Company 2019 ISBN 978-3-319-17727-4.s 1 - 22.s doi: 10.1007/978-3-319-17727-4_147-1.
 • Ludvigsen, Kristine; Ness, Ingunn Johanne; Timmis, Sue. Writing on the wall: How the use of technology can open dialogical spaces in lectures. Thinking Skills and Creativity 2019. ISSN 1871-1871.s 1 - 18.s doi: 10.1016/j.tsc.2019.02.007.
 • Rudra, Amit; Jæger, Bjørn; Ludvigsen, Kristine. Decision-making supported by virtual-world systems vis-à-vis enterprise systems’ uncertainty and equivocality. Springer 2018 ISBN 978-981-10-6382-4.s 175 - 197.s doi: 10.1007/978-981-10-6382-4_11.
 • Ludvigsen, Kristine; Egelandsdal, Kjetil. Formativ e-vurdering i høyere utdanning. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215020495.s 256 - 273.
 • Ludvigsen, Kristine; Krumsvik, Rune Johan; Furnes, Bjarte Reidar. Creating formative feedback spaces in large lectures. Computers & Education 2015; Volum 88. ISSN 0360-1315.s 48 - 63.s doi: 10.1016/j.compedu.2015.04.002.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine. Digital didaktikk for lærerstudenter. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1280-4.s 591 - 627.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine. Theoretical and methodological issues of formative e-assessment in plenary lectures. International Journal of Pedagogies and Learning 2013; Volum 8 (2). ISSN 1833-4105.s 78 - 92.s doi: 10.5172/ijpl.2013.8.2.78.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine. Formative e-assessment in plenary lectures :. Nordic Journal of Digital Literacy 2012 (1). ISSN 1891-943X.s 36 - 54.s doi: 10.18261/issn.1891-943x-2019-01-02-06.
 • Havnes, Anton; Smith, Kari; Dysthe, Olga; Ludvigsen, Kristine. Formative assessment and feedback: Making learning visible. (data) (fulltekst) Studies in Educational Evaluation 2012; Volum 38 (1). ISSN 0191-491X.s 21 - 27.s doi: 10.1016/j.stueduc.2012.04.001.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine. Digital kompetanse i lærarutdanningen, 1.-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-884-2.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine. Digital kompetanse i lærarutdanningen, 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-885-9.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine; Urke, Helga Bjørnøy. Klasseleiing og IKT i vidaregåande opplæring. "Ei evaluering av LanSchool og klasseleiing i teknologitette klasserom". Universitetet i Bergen 2011 ISBN 9788299880800.
 • Husebø, Dag; Hiim, Hilde; Gjøtterud, Sigrid; Karlsen, James Tommy; Ludvigsen, Kristine; Grevle, Tessa Eriksen; Rubilar, Kristine Haugen; Holen, Rasa; Teigland, Oliva; Thorvaldsen, Tor. National AR-network as grounds for building knowledge ecologies and democratization of academic communities . CARN Conference 2022 - Changing Lives through Action Research 2022-10-28 - 2022-10-30 2022.
 • Ludvigsen, Kristine; Morlandstø, Morten. Evaluering av pilot for meritteringsordning ved HVL 2021-22. 2022; Volum 2022 (7) ISBN 978-82-8461-002-3. ISSN 2535-8103.
 • Ludvigsen, Kristine; Roness, Dag. NVIVO i kvalitativ forskning, PhD-kurs ved Høgskolen på Vestlandet.. PhD-kurs 2020-09-01 - 2020-09-01 2020.
 • Ludvigsen, Kristine. Creating Spaces for Formative Feedback in Lectures. (fulltekst) Universitetet i Bergen 2020 ISBN 9788230858684.
 • Ludvigsen, Kristine; Roness, Dag. Bruk av NVIVO i kvalitativ forskning, PhD-kurs ved Høgskolen på Vestlandet. PhD-kurs 2019-11-04 - 2019-11-05 2019.
 • Ludvigsen, Kristine. Studentaktiv læring i store studentgrupper ved bruk av klikkere og Flinga. Lunsjmøte 2017-10-27 - 2017-10-27 2017.
 • Ludvigsen, Kristine. "variasjon og studentaktivitet i forelesningen ved hjelp av digitale verktøy". Workshop om bruk av e-læringsobjekter i undervisning 2017-05-10 - 2017-05-10 2017.
 • Ludvigsen, Kristine. Hvordan bruke NVivo for å analysere og presentere kvalitativet data i masteroppgava?. Kurs i bruk av NVivo for masterstudenter 2017-01-20 - 2017-11-20 2017.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine. Kvalitativ metode og NvIVO. Kvalitativ metode og NvIVO for masterstudenter, masterstudiet i fysisk aktivitet, HiB 2016-04-19 - 2016-04-19 2016.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Hetland, Hilde; Ludvigsen, Kristine. Innsatte med irakisk bakgrunn i norske fengsler: en kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. 2012 ISBN 978-82-92828-22-9.
 • Havnes, Anton; Smith, Kari; Dysthe, Olga; Ludvigsen, Kristine. Making learning visible. EARLI Conference 2011-08-31 - 2011-09-03 2011.
 • Westrheim, Kariane; Ludvigsen, Kristine. Conducting Qualitative Research in Norwegian Multicultural Prisons. PRISON EDUCATION NETWORK MEETING 2011-08-29 - 2011-08-30 2011.
 • Westrheim, Kariane; Ludvigsen, Kristine. Conducting Qalitative Research in Multuicultural Norwegian Prisons: Approces and Dilemmas. European Prison Education Association 2011-10-27 - 2011-10-30 2011.
 • Ludvigsen, Kristine; Jæger, Bjørn. Roller og rolleforventninger ved bruk av avatarer i en fjernundervisningskontekst. 2011 (2011:1) ISBN 978-82-7962-134-8. ISSN 1501-4592.
 • Ludvigsen, Kristine. Nærver på avstand. Universitetet i Bergen 2009.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Member of research group  chat loading...