Ragnhild Sandvoll


Worktitle

Virgečilgehus


 • Sundset, Monica Alterskjær; Sandvoll, Ragnhild. Academic development through a collective approach – introducing peer observation of teaching in a multidisciplinary faculty. Nordic Journal of STEM Education 2022; Volum 6 (1). ISSN 2535-4574.s 16 - 27.s doi: 10.5324/njsteme.v6i1.4260.
 • Borch, Iris Helene; Sandvoll, Ragnhild; Risør, Torsten. Student course evaluation documents: Constituting evaluation practice. Assessment & Evaluation in Higher Education 2021. ISSN 0260-2938.s doi: 10.1080/02602938.2021.1899130.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Sandvoll, Ragnhild; Lien, Ingrid Hovda. Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning - utfordringer og muligheter. Nordic Journal of STEM Education 2021; Volum 5 (1). ISSN 2535-4574.s doi: 10.5324/njsteme.v5i1.3988.
 • Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild. Drivers for educational change? Educational leaders’ perceptions of academic developers as change agents. International Journal for Academic Development 2021. ISSN 1360-144X.s doi: 10.1080/1360144X.2021.1941034.
 • Ewins, Kristin; Fremstad, Ester; Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild. Deliberative leadership: Moving beyond dialogue. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-20512-6.s 107 - 124.s doi: 10.4324/9780429261947.
 • Borch, Iris Helene; Sandvoll, Ragnhild; Risør, Torsten. Discrepancies in purposes of student course evaluations: what does it mean to be “satisfied”?. Educational Assessment, Evaluation and Accountability 2020; Volum 32. ISSN 1874-8597.s 83 - 102.s doi: 10.1007/s11092-020-09315-x.
 • Sandvoll, Ragnhild; Bergh, Andreas; Solbrekke, Tone Dyrdal. Nurturing pedagogical praxis through deliberative communication. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-20512-6.s 142 - 156.
 • Sandvoll, Ragnhild; Winka, Katarina; Allern, Marit. Merittering som vitenskapelig tilnærming til undervisning. UNIPED 2018; Volum 41 (3). ISSN 1500-4538.s 246 - 258.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-06.
 • Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Vitenskapelig ansattes refleksjoner om utvikling av egen undervisning. UNIPED 2017; Volum 40 (4). ISSN 1500-4538.s 284 - 298.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-02.
 • Sandvoll, Ragnhild. A policy on the shelf or a map for future action? : perceptions of and reactions to a strategic plan for teaching and learning in higher education. Nordic Studies in Education 2015; Volum 34 (3-4). ISSN 1891-5914.s 184 - 199.
 • Sandvoll, Ragnhild. When Intentions Meet Reality – Consonance and Dissonance in Teacher Approaches to Peer Assessment. Canadian Journal of Higher Education 2014; Volum 44 (2). ISSN 0316-1218.s 118 - 134.
 • Sandvoll, Ragnhild. Feeling good, but missing the mark. What happened to the assessment in peer assessment?. Journal of University Teaching and Learning Practice 2014; Volum 11 (1). ISSN 1449-9789.s 1 - 14.
 • Sandvoll, Ragnhild; Finstad, Bjørn-Petter; Sundset, Monica Alterskjær. Praksis som læringsform i ikke-profesjonsrettede utdanninger- hva vektlegger studentene som sentralt for egen læring?. MNT - konferanse (sammendrag) 2023-03-16 - 2023-03-17 2023.
 • Sandvoll, Ragnhild; Rotvold, Lars Åge. Studieprogramleders rolle og oppgaver – hvordan rigge gode støttestrukturer?. Utdanningskonferanse UiT 2022-12-07 - 2022-12-07 2022.
 • Sandvoll, Ragnhild. Merittering av fremragende undervisere – bra for karrieren, mindre viktig for studiekvaliteten?. Studiekvalitetsseminar 2022-01-26 - 2022-01-26 2022.
 • Sandvoll, Ragnhild; Lind, Eirk Gjessing. Hva skjer med meritteringsordningen ved UiT? Blogginnlegg. 2022.
 • Sandvoll, Ragnhild. Sandvoll, R. God oppslutning på Results konferanse «Utdanningskvalitet i endring? Mellom realiteter og idealer». Blogginnlegg.. 2022.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Sandvoll, Ragnhild; Hovda Lien, Ingrid. Theory and Practice - Student's Experience with Internship in a Non-Professional Study Program. EuroSoTL 2022: Building Communities through the Scholarship of Teaching and Learning 2022-06-15 - 2022-06-17 2022.
 • Winther, Sidsel; Sandvoll, Ragnhild; Wittek, Line; Engfer, Dagmar. Collegial Supervision’ - a teaching development method at 3 universities. ICED conference 2022-06-01 - 2022-06-03 2022.
 • Engfer, Dagmar; Sandvoll, Ragnhild; Winther, Sidsel; Wittek, Line. Peer Coaching. Testing a selected procedure. ICED conference 2022-06-01 - 2022-06-03 2022.
 • Borch, Iris; Sandvoll, Ragnhild. Re-establishing a learning focused evaluation practice. ICED conference (data) 2022-06-02 - 2022-06-02 2022.
 • Sandvoll, Ragnhild. Utdanningskvalitet i endring? Mellom realiteter og idealer. Utdanningskonferanse Utdanningskvalitet i endring? Mellom realiteter og idealer 2022-02-07 - 2022-02-08 2022.
 • Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. Undervisningsplanlegging. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202710248.s 177 - 189.s doi: 9788202710248.
 • Sandvoll, Ragnhild; Korsnes, Lena. Samarbeid om praksis i nord, intervju med studenter i praksis, presentert på nettsiden til HKdir prosjektet Samarbeid om praksis i høyere utdanning. 2021.
 • Sandvoll, Ragnhild; Bergh, Andreas; Solbrekke, Tone Dyrdal. Supporting the development of professional responsibility in higher education - studying the interface between odontology and education. ECER 2019-09-03 - 2019-09-06 2019.
 • Sundset, Monica Alterskjær; Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild. Utvikling av undervisningskvalitet gjennom styrket fagfellesskap. MNT-konferansen 2019 (fulltekst) 2019-03-28 - 2019-03-29 2019.
 • Sundset, Monica Alterskjær; Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. Enhancing a collective approach to teaching in the spirit of SoTL. EuroSoTL 2019 (fulltekst) 2019-06-13 - 2019-06-14 2019.
 • Sandvoll, Ragnhild; Nordmo, Ivar; Lund, Øystein. The complexities between professional development of academic staff, local culture and educational leadership. Euro SoTL 2019-06-12 - 2019-06-14 2019.
 • Sandvoll, Ragnhild. Dokumentasjon av pedagogisk kompetanse. Fagdag 2018-05-02 - 2018-05-02 2018.
 • Borch, Iris Helene; Sandvoll, Ragnhild; Risør, Torsten. Students want to co-create their education, but do we let them? Evaluation in health profession education. CES Conference 2018 2018-05-29 - 2018-05-29 2018.
 • Sandvoll, Ragnhild. Ledelse av studieprogram. Nettverkssamling 2017-11-23 - 2017-11-23 2017.
 • Dørum, Kine; Sandvoll, Ragnhild; Solberg, Mariann. Developing a Teaching Philosophy: An Exercise in Futility or a Means to Transforming Teaching Practice?. EuroSoTL 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.
 • Sundset, Monica Alterskjær; Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild. Peer observation of Teaching as motivation for educational development. From teaching as private enterprise to a collective approach. Transforming patterns through the scholarship of teaching and learning», EuroSoTL 2017-06-08 - 2017.
 • Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild. The different layers of academic development: approaching leaders perceptions of educational change. Etichs, care and quality in educational development 2016-11-23 - 2016-11-25 2016.
 • Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Min undervisningsfilosofi: i spennet mellom hvem man er og hvem man vil være som underviser. Danning & utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.
 • Solberg, Mariann; Sandvoll, Ragnhild. Pedagogisk mappe på nett. 2015.
 • Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild. Educational development in the Scandinavian countries - informed and inspired by SoTL? A case study in three universities. EuroSoTL 2015-06-08 - 2015-06-09 2015.
 • Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. How academic leaders understand, enact and endorse according to scholarship of teaching and learning?. The 12th annual conference of the International Society for the Scholarship of Teaching and Learning 2015-10-27 - 2015-10-30 2015.
 • Sandvoll, Ragnhild. Fra strategisk plan til praksis. En studie for utvikling av undervisning i høyere utdanning. 2014.
 • Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild. Undervisningsplanlegging. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5.s 307 - 320.
 • Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. Strategisk plan for undevisning – sentrale aktørers engasjement og forståelse. Fleksibilitet og kvalitet, nettverkskonferanse om undervisning i høyere utdanning 2013-05-12 - 2013-05-13 2013.
 • Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. Strategy Statement for Teaching and Learning. A paper exercise or a steering document initiating Scholarly Teaching and SoTL?. Critical Transitions in Teaching and Learning - conference 2013-10-02 - 2013-10-05 2013.
 • Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild; Dahl, Tove Irene. Student-Centered Control in the Learning Process?Involving Students Through Peer Assessment and Peer Learning. Annual Conference of the ISETL 2008-10-23 - 2008-10-25 2008.
 • Sandvoll, Ragnhild. Bokomtaler: "Når læring er viktigst". UNIPED 2006; Volum 29 (3/2006). ISSN 1500-4538.s 45 - 47.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Member of research group


  chat loading...