Trine Fossland


Worktitle

Virgečilgehus


 • Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild. Drivers for educational change? Educational leaders’ perceptions of academic developers as change agents. International Journal for Academic Development 2021. ISSN 1360-144X.s doi: 10.1080/1360144X.2021.1941034.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika Bærøe. Praksisnær undervisning med simulering og rollespill. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632588.s 99 - 119.s doi: 10.23865/noasp.94.
 • de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Fossland, Trine. Plenary Teaching: Examining Opportunities for Student Involvement and Knowledge Exploration in Large Classroom-Settings. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7.s 135 - 153.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-41757-4_8.
 • Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Stalheim, Odd Rune. What Counts as Quality Feedback? Disciplinary Differences in Students’ and Teachers’ Perceptions of Feedback. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7.s 155 - 174.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-41757-4_9.
 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard. Technology as Quality Work? Educational Leaders and Teachers’ Use of Digital Technology. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7.s 57 - 77.s doi: 10.1007/978-3-030-41757-4_4.
 • Ewins, Kristin; Fremstad, Ester; Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild. Deliberative leadership: Moving beyond dialogue. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-20512-6.s 107 - 124.s doi: 10.4324/9780429261947.
 • Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Bergh, Andreas; Sutphen, Molly; Fossland, Trine. University leaders' talk about institutional missions and academic developers' contributions. European Educational Research Journal 2019; Volum 18 (6). ISSN 1474-9041.s 743 - 759.s doi: 10.1177/1474904119866520.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika. Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-01095-9.s 53 - 72.s doi: 10.1007/978-3-030-01096-6_3.
 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard. Deltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA). UNIPED 2019; Volum 42 (1). ISSN 1500-4538.s 41 - 59.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-01-04.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine; Aamodt, Per O; Degn, Lise. Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning. Quality in Higher Education 2019; Volum 25 (1). ISSN 1353-8322.s 98 - 114.s doi: 10.1080/13538322.2019.1603611.
 • Fremstad, Ester; Bergh, Andreas; Solbrekke, Tone Dyrdal; Fossland, Trine. Deliberative academic development: the potential and challenge of agency. International Journal for Academic Development 2019. ISSN 1360-144X.s doi: 10.1080/1360144X.2019.1631169.
 • Sugrue, Ciaran; Englund, Tomas; Solbrekke, Tone Dyrdal; Fossland, Trine. Trends in the practices of academic developers: trajectories of higher education?. Studies in Higher Education 2017; Volum 43 (12). ISSN 0307-5079.s 2336 - 2353.s doi: 10.1080/03075079.2017.1326026.
 • Fossland, Trine; Gabrielsen, Hanne C. Lederes skjønnsmessige balansekunst - en studie av lederes skjønn i oversettingen av en ide om flercampusundervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 240 - 259.
 • Fossland, Trine. Stories of technology-enhancement in higher education – a critical approach. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning 2016; Volum 12 (1). ISSN 1504-4831.s 79 - 94.
 • Fossland, Trine. Moving beyond learning in Net-based Higher Education. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 7 - 18.s doi: 10.4324/9781315750057.
 • Fossland, Trine. Interprofessional Net-based Health Education: a possibility to move beyond learning?. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 144 - 160.
 • Fossland, Trine. Rethinking Net-based Higher Education? The facilitation of a four-voiced pedagogy. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 177 - 193.
 • Fossland, Trine. Crossing borders – getting work: skilled migrants gendered labour market participation in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 276 - 283.s doi: 10.1080/00291951.2013.847854.
 • Fossland, Trine. Negotiating future careers - A relational perspective on skilled migrants' labor market participation. Journal of Management Development 2013; Volum 32 (2). ISSN 0262-1711.s 193 - 203.s doi: 10.1108/02621711311305692.
 • Fossland, Trine. Å komme til et sted: Hvordan bruke livshistorier som metode i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 107 - 123.
 • Solberg, Mariann; Fossland, Trine. ”Akademisk danning – et mulig prosjekt for voksne studenter i fleksible studier?”. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 46 - 62.
 • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye. Kvalitetsstempling av fleksibel høyere utdanning - et mulig prosjekt?. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 167 - 180.
 • Fossland, Trine; Gjerdrum, Eva; Ramberg, Kirsti Rye. Perspektiver på kvalitet i fleksibel høyere utdanning. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 7 - 14.
 • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Gjerdrum, Eva. Veien videre for arbeidet med kvalitet i fleksibel høyere utdanning. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 279 - 286.
 • Fossland, Trine. Digitalisering er ikke nok- Digital vurdering, nye kvalitetskrav og institusjonelt ansvar. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-32102-92-1.s 175 - 194.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete. Kvalitet i IKT-støttet utdanning. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-32102-92-1.s 7 - 25.
 • Fossland, Trine. Highly skilled migration in the urban Arctic: a Norwegian case study on skilled migrant labour market integration. Polar Record 2012; Volum 48 (246). ISSN 0032-2474.s 254 - 258.s doi: 10.1017/S0032247412000071.
 • Fossland, Trine. Innvandreres møte med høyere utdanning og arbeid i Nord-Norge. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 219 - 234.
 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Når høyere utdanning ikke er nok : integrasjon av høyt utdannede innvandrere på arbeidsmarkedet. Sosiologisk Tidsskrift 2011; Volum 19 (2). ISSN 0804-0486.s 131 - 152.
 • Fossland, Trine. Paradoxes of brain-waste. High-skilled immigrants and local labourmarket integration in the high north. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 31 - 57.
 • Fossland, Trine. Young marginalised immigrants in Norway. Migration challenges and marginalisation processes among non - western ommigrants. 2008 ISBN 978-82-91636-90-0.s 53 - 80.
 • Fossland, Trine; Laugerud, stein. Fleksibel tilrettelegging av metodekurs på nettet. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.
 • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye. Kvalitetskjeden i høyere utdanning – en guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet. 2016; Volum 1 (1/2016) ISBN 978-82-91308-57-9. ISSN 1504-2081.
 • Fossland, Trine; Mathiasen, Helle; Solberg, Mariann. Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning. (data) Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 163 - 176.s doi: 10.4324/9781315750057.
 • Fossland, Trine. Digitale læringsformer i høyere utdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215023632.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete. Kvalitet i fleksibel høyere utdaning. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232102921.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete. Kvalitet i fleksibel høyere utdanning - nordiske perspektiver. (fulltekst) Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-32102-92-1.s 175 - 194.
 • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Gjerdrum, Eva. Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. (fulltekst) 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 139 - 156.
 • Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti. Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 5 - 10.
 • Fossland, Trine; Thorsen, Kirsten. Livshistorier i teori og praksis. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0873-9.
 • Korsnes, Kristine Helen; Finstad, Bjørn-Petter; Fossland, Trine. Timeregnskapet og studentaktive læringsformer – i spennet mellom forventning, ledelse og samarbeidskultur. Rapport fra arbeidsgruppe for gjennomgang av registrering og fordeling av undervisning med studentaktive læringsformer, nedsatt av Strategisk utdanningsutvalg høsten 2019, avgitt desember 2020. 2020.
 • Fossland, Trine; Grimstad, Hilde; Schofield, Daniel. Digitalisering av utdanning ved NTNU - med hovedfokus på prosjektet Drive. 2020 ISBN 978-82-690813-2-9.
 • van der Wel, Kjetil A.; Djuve, Anne Britt; Eikemo, Terje Andreas; Fossland, Trine; Geirdal, Amy Østertun; Skalicka, Vera. Koronautbruddet førte til økt stress for studentene og lite studentaktiv læring. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.
 • Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Stalheim, Odd Rune. What counts as quality feedback? Examining student and teacher perceptions. EARLI conference 2019 2019-08-12 - 2019-08-16 2019.
 • Krumsvik, Rune Johan; Fossland, Trine. Intervju med Rune J. krumsvik om doktorgradsutdanning. (fulltekst) 2018.
 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard. Online teaching and learning in an experience-based MBA programme. 2018 (3) ISBN 978-82-327-0319-7. ISSN 1892-2597.s 136 - 151.
 • Fossland, Trine; de Lange, Thomas. Bringing work-related elements into teaching and learning of legal education. 2018 (3) ISBN 978-82-327-0319-7. ISSN 1892-2597.s 116 - 135.
 • Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Sutphen, Molly; Bergh, Andreas; Fossland, Trine. Senior University Leaders’ Perspectives on the Contributions of Academic Developers. NERA 2018 2018-03-06 - 2018-03-09 2018.
 • Fossland, Trine. Developing experienced teachers professional responsibility?. ECER 2018-09-04 - 2018-09-08 2018.
 • Fossland, Trine. Strategic plans for teaching and learning: towards a learning culture or leader’s rhetoric’?. ISSOTL “Toward a learning culture” 15th Annual Conference 2018-10-24 - 2018-10-27 2018.
 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard. Participant or observer in an online MBA?. The 46th Congress of NERA: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges 2018-03-06 - 2018-03-08 2018.
 • Krumsvik, Rune Johan; Fossland, Trine. Veiledningskurs for doktorgradsveiledere: Transparente krav, retningslinjer og vurderingskriterier for Phd-studenter. (fulltekst) 2018.
 • Krumsvik, Rune Johan; Fossland, Trine. Veiledningskurs 2: Hvordan veilede om utfroming av "kappen" i en doktorgradsavhandling? Veilderkurs for doktorgradsveiledere.. (fulltekst) 2018.
 • Krumsvik, Rune Johan; Fossland, Trine. Veiledningskurs 3: Hvordan bli fotrolig med kunnskapbasen i eget felt - skriving av litteraturreview Veiledningskurs for doktorgradsveiledere. (fulltekst) 2018.
 • Fossland, Trine. “Crossing boarders in Online research supervision: how can Technology improve research supervision?. Symposium on Doctoral Supervision and Communication Using Digital Tools 2017-11-27 - 2017-11-27 2017.
 • Fremstad, Ester; Bergh, Andreas; Fossland, Trine. Development toward what? The aims and values guiding academic developers practice. Learning and education – material conditions and consequences 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.
 • Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Fossland, Trine; Bergh, Andreas; Sutphen, Molly. Institutional Leaders’ Perspectives on the Contribution of Academic Developers to Institutional and Academic Formation. Learning and education – material conditions and consequences. 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine; Aamodt, Per Olaf; Degn, Lise. Educational leadership and Technology. Findings from surveys from Norway and Denmark. EAIR - The European Higher Education Society 2017-09-03 - 2017-09-06 2017.
 • Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild. The different layers of academic development: approaching leaders perceptions of educational change. Etichs, care and quality in educational development 2016-11-23 - 2016-11-25 2016.
 • Fossland, Trine. Digitale innovatører i høyere utdanning. Keynote , NTNU. Læringsfestivalen 2016-05-09 - 2016-05-10 2016.
 • Fossland, Trine. Digitale læringsformer i høyere utdanning – et bidrag til økt kvalitet? Keynote. Kvalitetskonferansen 2016: Utdanningskvalitet og studentaktive læringsformer 2016-04-14 - 2016-04-14 2016.
 • Fossland, Trine. Digitale læringsformer i et fremtidig universitet. Hovedinnlegg instituttseminaret «Et institutt i et fremtidig universitet», Fakultet for samfunnsfag. HiOA 2016-02-11 - 2016-02-12 2016.
 • Grepperud, Gunnar; Dørum, Kine; Danielsen, Ådne; Fossland, Trine. Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 2016.
 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard. The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments. A Nordic conference on the student-centred approach and the quality of degree education 2016-06-14 - 2016-06-14 2016.
 • Fossland, Trine. Den digitale vendingen - et kritisk perspektiv på danning og utdanning i en digital tid. Danningskonferansen 2016 2016-05-13 - 2016-05-14 2016.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine. The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments. CHER - Annual Conference of the Consortium of Higher Education Researchers 2016-09-05 - 2016-09-07 2016.
 • Fossland, Trine. Undervisning og læring i teknologirike omgivelser. Keynote Høstkonferansen 2016-09-28 - 2016-09-28 2016.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Netteland, Grete. Kvalitetskjeden i høyere utdanning. 2016 ISBN 978-82-91308-57-9.
 • Fossland, Trine. Bruk av digital teknologi i et nytt årtusen. Keynote.. Konferanse/ Pedagogisk oppstartsamling Politihøgskolen 2015-08-10 - 2015-08-10 2015.
 • Fossland, Trine; Helle, Mathiasen; Solberg, Mariann. Introduction. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 1 - 4.
 • Fossland, Trine. Hva kan vi lære av de digitale innovatørene= Om bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Årsmøte nettverk for universitets- og høyskolepedagogikk 2015-04-04 - 2015-04-04 2015.
 • Fossland, Trine. Sosiale medier, samskriving og personlige læringsnettverk. Konferansen Kvalitet i nettbasert utdanning 2015-06-11 - 2016-06-11 2015.
 • Fossland, Trine; Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle. Quality in Net-based higher education and Academic Bildung. Kvalitet i universitetsundervisningen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats 2015-05-06 - 2015-05-07 2015.
 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per O. Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. (fulltekst) 2015 (24) ISBN 978-82-327-0127-8. ISSN 1892-2597.
 • Fossland, Trine. The pedagogical use of digital technology in higher education. Konferansen Leading Learning and the Scholarship of Change 2015-10-27 - 2015-10-30 2015.
 • Fossland, Trine. Becoming the good supervisor: the formation of academics for the 21th st century. The conference Leading Learning and the Scholarship of Change 2015-10-27 - 2015-10-30 2015.
 • Fossland, Trine. Introduksjon til nettbaserte diskusjoner og webmøter, Modul 3 uDig, Nettressurs utviklet ved Ressurssenter for Undervisning, læring og teknologi. Nettkurs for alle ansatte i høyere utdanning 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.
 • Fossland, Trine. Nettdiskusjoner - modeller og perspektiver, Nettressurs i kursmodul 3, Udig, Utviklet ved Result. uDig 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.
 • Fossland, Trine. Eksempler på Asynkrone nettbaserte diskusjoner. Faglig innlegg i modul 3 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.
 • Lund, Øystein; Fossland, Trine; Breivik, Jens. Utvikling av mod, ul 3 uDig: Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning. Nettmodul utviklet ved Result 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.
 • Fossland, Trine. Forskningsbasering av Universitetspedagogikken, Work-shop/seminar 20. -21. mai 2015 på UiT Norges arktiske universitet. Workshop Educational development 2015-05-20 - 2015-05-21 2015.
 • Fossland, Trine. Workshop Udig Webmøter og nettbaserte diskusjoner i undervisningen. U-dig Modul 3 2015-03-10 - 2015.
 • Fossland, Trine. Tekstbasert, og lyd-bildebasert kommunikasjon, U-DIG. Udig 2015-10-19 - 2015-10-19 2015.
 • Fossland, Trine. Workshop 2 Å legge til rette for deltakelse og læring i nettbaserte diskusjoner. Innlegg og diskusjon/erfaringsdeling.. Udig 2015-11-10 - 2015-11-10 2015.
 • Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle; Fossland, Trine. Roundtable: Educational development and Academic Bildung in net-based higher education.. ICED 2014 - Educational development in a changing world 2014-06-16 - 2014-06-18 2014.
 • Fossland, Trine. How teachers can approach the use of Technology in higher education - some examples. Konferanse 2014-08-28 - 2014-08-28 2014.
 • Fossland, Trine. Rapport II om digital eksamen ved Universitetet i Tromsø. 2013.
 • Fossland, Trine. Digital eksamen ved Universitetet i Tromsø - rapport II. 2013.
 • Fossland, Trine. Sentrale prinsipper for kvalitet i diskusjoner på nett innen høyere utdanning. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 191 - 206.
 • Fossland, Trine. Digital vurdering - et spørsmål om kvalitet? Innspill og refleksjoner fra arbeidet til Ekspertgruppen for kvalitet i IKT-støttet utdanning. Digital vurdering og eksamen i søkelyset 2013-11-13 - 2013-11-14 2013.
 • Fossland, Trine. Crossing boarders- getting work: skilled Migrants Gendered Labour Marked Participation in Norway. Mapping Conseptual Change in Thinking European Boarders 2013-07-03 - 2013-07-05 2013.
 • Fossland, Trine. Kvalitet i det virtuelle klasserommet; Dialoger,samhandling og struktur. Kvalitet i fleksibel høyere utdanning 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.
 • Fossland, Trine. Kvalitet i veiledning på nett. Nordisk konferanse 2013-05-13 - 2013-05-14 2013.
 • Fossland, Trine. Rapport I om digital eksamen ved Universitetet i Tromsø. 2012.
 • Brown-Leonardi, Carol; Fossland, Trine; Fryer, Paul. Introduction. Contested Borders and identities. Polar Record 2012; Volum 48 (246). ISSN 0032-2474.s 209 - 209.s doi: 10.1017/S0032247412000162.
 • Fossland, Trine. Minoritetsperspektiver. Sosiologisk Tidsskrift 2012 (3). ISSN 0804-0486.
 • Allern, Marit; Fossland, Trine. How can development of SoTL at the individual level be linked to the educational development of institutions?. Research on Teaching & Learning: Integrating 2012-10-23 - 2012-10-27 2012.
 • Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti. Introduction. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 5 - 10.
 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Anmeldelse av boka Glitterfitter: Glitterfitter og kjønnspolitiske spørsmål. Avisa Tromsø 2009.s 35 - .
 • Fossland, Trine. Contested borders and Identities. Internasjonal konferanse 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.
 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Når høyere utdanning ikke er nok - rekkruttering av høyt utdannede innvandrere til det norske arbeidsmarkedet. Forskerseminar 2009-10-30 - 2009-10-30 2009.
 • Fossland, Trine. Integration and high educated immigrants in the Norwegian work force. Åpning av det Tsjekkiske konsulat i Tromsø 2009-10-18 - 2009-10-18 2009.
 • Fossland, Trine. The life course perspective and the use of life histories in sociology. Cepin seminar 2009-05-19 - 2009-05-19 2009.
 • Fossland, Trine. Young immigrants as encounters in everyday life. Goffmanseminar 2009-11-27 - 2009-11-27 2009.
 • Fossland, Trine. Forskningsetiske utfordringer. Informert samtykke og gruppeintervju. Doktorgradskurs i forskningsetikk for humaniora og samfunnsfag 2009-10-15 - 2009-10-15 2009.
 • Fossland, Trine. Exit arbeidslivet. 2009.
 • Fossland, Trine. Multicultural change and the Power of Identity. Diasporas, Migration and Identities: Crossing Bounderies, New Directions 2008-06-11 - 2008-06-12 2008.
 • Fossland, Trine. Multicultural Change and the Power of Identity. Internasjonal konferanse 2008-06-11 - 2008-06-12 2008.
 • Fossland, Trine. Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Sosiologisk Tidsskrift 2007 (1). ISSN 0804-0486.s 109 - 119.
 • Fossland, Trine. Nye generasjoner i forandringens tid. 2006 ISBN 82-8049-003-5.
 • Fossland, Trine. Livsløp i endring. 2005 ISBN 82-497-0287-5.
 • Fossland, Trine. Doktoren svarer. 2005.
 • Fossland, Trine. ”Bedre råd, men mer deprimerte”. 2005.
 • Fossland, Trine. Omtale av avhandlingen "Livsløp i endring". 2005.
 • Fossland, Trine. Ny generasjon pensjonister. 2005.
 • Fossland, Trine. Er du sjef eller arbeider? Har du lederansvar eller gjør du som du blir fortalt?. 2005.
 • Fossland, Trine. Digitalisering: utilsiktede bivirkninger? Det ekspertene på undervisning, læring og vurdering snakker om nå - aktuelle utdanningsfaglige refleksjoner. Diku-konferansen 2000-06-28 - 2000-06-28 2000.
 • Fossland, Trine. Inkluderende arbeidsliv i ulike bransjer. Gjesteforeleser på Hms-rådgiverutdanningen 1999-11-11 - 1999-11-11 1999.
 • Fossland, Trine. Forskningsetiske utfordringer ved bruk av intervju i samfunnsvitenskapelig forskning. Phd-kurs, Forskningsetikk for humaniora og samfunnsfag 1999-10-15 - 1999-10-15 1999.
 • Fossland, Trine. Eldreomsorg på nye veier - hovedfagsoppgave i sosiologi/sosialpolitikk. 1996.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  TEO-H1 1.458

  Click for bigger map