FOSS Bookingskjema

Fyll inn feltene:
Hvis kontaktperson og kursansvarlig er samme person,
fyll navn- og epostfeltene ut med samme data.
Dato og klokkeslett: (Sjekk gjerne i timeplanen i forkant hva som er ledig)
Hvis forespørselen gjelder flere spredte tidspunkt for samme kurs/aktivitet, noteres de her:
Rom: (Ctrl + museklikk for flervalg)
(Bilder og beskrivelser av rommene)
Utstyr: (Ctrl + museklikk for flervalg)
(Simulatorer, Dukker, Utstyrsbord og -traller)
Utdypende informasjon, for eksempel vedr. antall av utstyr ovenfor (f.eks flere enn én)
Medisinsk utstyr: (Hvilket utstyr ønskes anvendt og antall)
Praktiske opplysninger for planlegging, klargjøring og rigging:
Ønske om informasjon, instruksjon, opplæring, annen bistand fra personale:
For å hente tidligere skjema:

Logg inn - Ansatte UiT Logg inn - Brukere utenfor UiT
Førstegangs registrering for brukere utenfor UiT

Svar på din bookingforespørsel gis innen 10 dager. Dersom aktiviteten avlyses, må det gis beskjed til personalet ved FOSS snarest. Husk at ønsket bookingstid er inkludert all forberedelses-/riggetid, etterarbeide og rydding. Rom og utstyr må tilbakestilles til opprinnelig stand, møbler må settes tilbake slik de stod da du kom, utstyr må rengjøres og legges tilbake der det ble hentet, utstyrsbord må fylles opp igjen, søppel må tas hånd om.

AV- utstyr slås av og vinduer lukkes. Sørg for å låse rommet dersom personalet ved FOSS ikke er tilstede. Gi oss beskjed dersom utstyr er ødelagt eller ikke fungerer.

For HLR: Brukere av FOSS må selv skaffe ventiler. Brukte masker sprites og legges til tørk oppå vaskemaskinen.

NB! Forespørselen blir ikke booket før FOSS har mottatt alle nødvendige opplysninger ang. aktiviteten. Når forespørselen er booket sendes det ut en bekreftelse på epost.

Til orientering.
Det pågår våren 2016 stor byggeaktivitet utenfor vinduene på FOSS. Dette arbeidet kommer til å generere en del støy, særlig på rom B3.806 og B3.807. Vi ber om at brukere av FOSS tar forbehold om dette når de anvender FOSS.