Ledige stillinger

Part time jobs (students and newly graduated):


Medlemsverver i Kreftforeningen Tromsø
Deltidsjobb – Søknadsfrist: 03.10.2022

Syklotronoperatør ved UNN Tromsø - egnet for studetner
Deltidsjobb – Søknadsfrist: 03.10.2022

Ekstrahjelp - Radisson Blu Hotel Tromsø
Deltidsjobb – Søknadsfrist: 13.10.2022

Social Media Evaluation | Freelance Online Opportunity
Deltidsjobb – Søknadsfrist: 15.10.2022

Tilkallingsvikar - Sommereng Bofellesskap - Tromsø kommune - søknadsfrist fortløpende
Deltidsjobb – Søknadsfrist: 21.10.2022

Studentrepresentant i Felles utdanningsutvalg (FUU)
Andre – Søknadsfrist: 30.10.2022

Tilkallingsvikarer til Steinerskolen i Tromsø - lærerstudenter oppfordres til å søke
Deltidsjobb – Søknadsfrist: 15.11.2022

BPA i Prima Assistanse - Tromsø og Alta - løpende søknadsfrister
Deltidsjobb – Søknadsfrist: 31.12.2022Trainee- / internship-stillinger:


Internship i Corporate Communications
Trainee / internship – Søknadsfrist: 01.10.2022

Storebrand Sandbox - Summer Internship 2023
Trainee / internship – Søknadsfrist: 02.10.2022

Summer Internship 2023 - NorgesGruppen ASA
Trainee / internship – Søknadsfrist: 03.10.2022

Trainee Vestfold og Telemark
Trainee / internship – Søknadsfrist: 16.10.2022

Epinova Academy - Backend & frontend-utvikler
Trainee / internship – Søknadsfrist: 01.11.2022

Look North - Traineeprogram i Lofoten og Vesterålen
Trainee / internship – Søknadsfrist: 15.11.2022

Praktikantstillinger ved norske ambassader - Søknadsfrister hele året
Trainee / internship – Søknadsfrist: 31.12.2022

OBOS - Summer Internship 2023
Trainee / internship – Søknadsfrist: 15.01.2023

Open positions at UiT


Stipendiat i humaniora (historie) med særlig vekt på historisk kartografi
Søknadsfrist: 1. oktober 2022

Postdoktor i språkvitenskap / psykolingvistikk
Søknadsfrist: 1. oktober 2022

Stipendiat i arkeologi
Søknadsfrist: 2. oktober 2022

PhD Fellow in Marine Virus Bioprospection
Søknadsfrist: 2. oktober 2022

Rådgiver/seniorrådgiver tilknyttet stab ved Institutt for medisinsk biologi
Søknadsfrist: 2. oktober 2022

Professor / førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i kunst og håndverk
Søknadsfrist: 2. oktober 2022

Førsteamanuensis/ universitetslektor i paramedisin
Søknadsfrist: 2. oktober 2022

Kommunikasjonsrådgiver med lederfunksjon
Søknadsfrist: 2. oktober 2022

Førsteamanuensis i grensestudier
Søknadsfrist: 2. oktober 2022

Stipendiat tilknyttet prosjektet "Kostholdsvaner blant unge voksne"
Søknadsfrist: 2. oktober 2022

Førstekonsulent/seniorkonsulent tilknyttet Forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelser
Søknadsfrist: 2. oktober 2022

Stipendiat i landskapsarkitektur
Søknadsfrist: 3. oktober 2022

Stipendiat innen produksjonsmiljø i ferskvannsfasen hos laks
Søknadsfrist: 5. oktober 2022

PhD Fellow in Fish Immunology and Vaccinology
Søknadsfrist: 5. oktober 2022

Tre prosjektøkonomer
Søknadsfrist: 5. oktober 2022

Spesialbibliotekar/rådgiver - 50 % fast stilling i Harstad
Søknadsfrist: 6. oktober 2022

Postdoctoral Research Fellow in Organic Chemistry and Homogeneous Catalysis
Søknadsfrist: 8. oktober 2022

Studieleder for legeutdanningen ved UiT
Søknadsfrist: 9. oktober 2022

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (åremål)
Søknadsfrist: 9. oktober 2022

Universitetslektor / høgskolelærer, eventuelt overingeniør, ved bachelorprogram i paramedisin
Søknadsfrist: 9. oktober 2022

Scientific programmer in Computer Science
Søknadsfrist: 9. oktober 2022

Studiekonsulenter
Søknadsfrist: 9. oktober 2022

Direktør for Universitetsbiblioteket
Søknadsfrist: 12. oktober 2022

PhD Fellow affiliated with the project Cardiotoxic Effects of Breast-cancer Therapy
Søknadsfrist: 12. oktober 2022

Førstekonsulent ved Enhet for legeutdanning, Hammerfest
Søknadsfrist: 12. oktober 2022

Stipendiat i intensivsykepleie og forskningsgruppen Helsefaglig profesjonsutdanning
Søknadsfrist: 12. oktober 2022

Universitetsbibliotekar/ førstebibliotekar innen humaniora og samfunnsfag - historie og arkeologi
Søknadsfrist: 12. oktober 2022

Universitetsbibliotekar/ førstebibliotekar innen humaniora og samfunnsfag - samfunnsfag
Søknadsfrist: 12. oktober 2022

Head/Senior Engineer at Preclinical PET core facility, Department of Clinical Medicine
Søknadsfrist: 13. oktober 2022

PhD Fellow in “Leveraging Machine Learning and Historical AIS Data to Support Marine Icing Risk-Informed Decisions in the Arctic Waters”
Søknadsfrist: 16. oktober 2022

Forskninsgsrådgiver
Søknadsfrist: 16. oktober 2022

Juridisk rådgiver for innovasjon og entreprenørskap
Søknadsfrist: 16. oktober 2022

Researcher in cell biology/histology/pathology
Søknadsfrist: 19. oktober 2022

Instituttleder ved Musikkonservatoriet
Søknadsfrist: 19. oktober 2022

Stipendiat i tillitsbasert ledelse
Søknadsfrist: 20. oktober 2022

Førstekonsulent ved Enhet for legeutdanning
Søknadsfrist: 22. oktober 2022

Instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk
Søknadsfrist: 23. oktober 2022

Førstekonsulent/rådgiver
Søknadsfrist: 23. oktober 2022

Statistiker/programmerer tilknyttet Forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelser
Søknadsfrist: 23. oktober 2022

Økonomirådgiver innen eksternfinansiert aktivitet
Søknadsfrist: 23. oktober 2022

Stilling innen operativ sikkerhet for klientdrift
Søknadsfrist: 23. oktober 2022

Postdoctoral Research Fellow in Mathematics
Søknadsfrist: 30. oktober 2022

Postdoctoral Research Fellow: Nano-photonics and Raman-spectroscopy
Søknadsfrist: 30. oktober 2022Alle ordinære stillinger lyses ut på Jobbnorge

Ledige stillinger fra Euraxess:


Hvordan få inn ledige stillinger?

Ønsker du å publisere en stilling rettet mot våre studenter? Ta kontakt med samfunnskontakt@uit.no

Andre tavlasider


  Arrangementer
  Penger å hente


INFORMASJON TIL SØKERE PÅ STILLINGER VED UIT