Side for presse og media


Leter du etter en forsker eller et forskningsprosjekt ved UiT? Prøv et søk i våre databaser eller kontakt våre pressekontakter. Her er en lenke til vår ekspertliste

Pressekontakter ved UiT

Seksjon for kommunikasjon bistår pressen i kontakten med UiT. Ta gjerne kontakt om du ønsker å finne frem til en fagperson eller trenger annen bistand.

Kontaktpersoner ved fakulteter og studiesteder:

Offentlig journal / Møteportalen

Offentlig journal
Denne tjenesten inneholder offentlig informasjon om saksdokumenter fra universitetets elektroniske arkiv, jamfør lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

MøteportalenMøter og saksdokumenter fra Universitetsstyret og andre styrer, utvalg og råd ved UiT.

Siste nytt / Hva skjer og hvor

Siste nytt fra UiT

Forskningsnyheter på engelsk:

 
Hva skjer og hvor (Oppslagstavla)
Her finner du en oversikt over arrangementer ved UiT. 
Parkering for pressen

Parkering for pressen
På Breivika er tre parkeringsplasser reservert pressen.
Disse er rett ovenfor hovedkantina i Teorifagbygget, mellom Statsarkivet og Teorifagbygget – hus 2.
Plassene er skiltet med presse.
Medier kan få tildelt parkeringskort på årsbasis. Ta kontakt med en av våre pressekontakter ved UiT  for parkeringskort. 

NB! Dersom det ikke finnes plass på parkeringen tiltenkt pressen, må det betales avgift på gjesteparkeringen øst for Øvre Lysthus.

Mer informasjon på uit.no/parkering

Kart
Trådløst internett / WiFi

Som gjest på UiT får du enkelt tilgang til trådløst internett. Slik får du tilgang: internett-tilgang for gjester

Bilder / logoer for pressen

Universitetet har en mengde bilder tilgjengelig. Disse er nedlastbare og til fri bruk for pressen.

Responsible: Hanne Karde
Last changed: 04.06.2021