Arctic blue polygon pattern
  • Latest Ph.D's
  • 12 Nov 2021 - Olsvik, Bodil S.
    Skjønn i ledelse av kommunalt barnevern. Kompleksitet, motstridende krav og paradoksale spenninger. Read more
  • 22 Oct 2021 - Popova, Daria
    Advanced methods in reproductive medicine: Application of optical nanoscopy, artificial intelligence-assisted quantitative phase microscopy and mitochondrial DNA copy numbers to assess human sperm cells. Read more
Go to Munin

Forskningsaktuelt

Nyhetsbrev – Få informasjon fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet


Lagring av persondata:
For at vi skal kunne sende e-post med informasjonen du ønsker å motta, må du registrere din e-postadresse. Denne lagres i en database som UiT er databehandler for. E-postadressen slettes fra databasen når du sier opp abonnementet. E-postadressen deles ikke med andre og brukes ikke til andre formål.