Research schools

De nasjonale forskerskolene består av et nettverk av universiteter, høyskoler og forskningsinstitutt, og er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer.

Research schools

De nasjonale forskerskolene består av et nettverk av universiteter, høyskoler og forskningsinstitutt, og er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer.