Arctic blue polygon pattern

Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å bygge kunnskap, fremme videre forskning og innovasjon.

Forskningsdataportalen UiT skal gi informasjon om planlegging, behandling, lagring, arkivering og deling av forskningsdata til studenter og ansatte ved UiT. Her finner du informasjon som angår alle fasene av forskningsdata-livssyklusen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne ta kontakt med UiTs forskningsdata-støttegruppe: researchdata@hjelp.uit.no.

Kontakt oss
  • Nye datasett i UiT ORD
  • TGO Ramfjordmoen Ionosonde Data July 2022. Les mer
  • Replication Data for: A concise SAR-analysis of antimicrobial cationic amphipathic barbiturates for an improved activity-toxicity profile. Les mer
  • TGO Ramfjordmoen Ionosonde Data July 2008. Les mer
  • TGO Ramfjordmoen Ionosonde Data September 2014. Les mer
  • TGO Ramfjordmoen Ionosonde Data December 2018. Les mer
UiT Open Research Data