Arctic blue polygon pattern

Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å bygge kunnskap, fremme videre forskning og innovasjon.

Forskningsdataportalen UiT skal gi informasjon om planlegging, behandling, lagring, arkivering og deling av forskningsdata til studenter og ansatte ved UiT. Her finner du informasjon som angår alle fasene av forskningsdata-livssyklusen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne ta kontakt med UiTs forskningsdata-støttegruppe: researchdata@hjelp.uit.no.

Kontakt oss
  • Nye datasett i DataverseNO
  • Replication Data for: Conditions for the Kelvin-Helmholtz Instability in the Polar Ionosphere. Les mer
  • Replication Data for: Ecological implications of the pink salmon invasion in northern Norway - aggregative responses and terrestrial transfer by white-tailed eagles. Les mer
  • Replication Data for: Tanycytes from a bird’s eye view: Gene expression profile in tanycytic area in different seasonal states of Svalbard ptarmigan. Les mer
  • Replication Data for: Spirocyclic pyrrolidinyl nitroxides with exo-methylene substituents. Les mer
  • UNN-LC High-Resolution Histopathological Lung Tissue Patch Dataset. Les mer
UiT Open Research Data