Nyttige lenker

Jobb smartere med Word dokumenter (opplæringsvideoer)

Referansestiler, referanseteknikker og informasjonskompetanse

Referanser og referanseliste med EndNote

Brukerstøtte om Word maler

Skrivesenteret UiT

Forside

Lagre forside på egen datamaskin (opplæringsvideo)

Legg til eget bilde på forside (opplæringsvideo) som i eksempelet under.

2 trykte brosjyrer

Info om ph.d.-malene:

Doktoravhandlinger trykkes profesjonelt på trykkeri i formatet 170x240mm når man skal disputere. HSL-trykkeriet (kun for HSL-ansatte) og Andvord Grafiske AS har disse malene liggende.

På denne siden ligger derimot en 'vanlig' wordmal i A4 som kan brukes før disputas, når avhandlingen skal sendes til kommisjon.


English flag  English pages