256 study programmes:

Akvamedisin - master, 5 år

Arctic Adventure Tourism - bachelor, 3 years

Arctic Nature Guide - one year programme, 1 years

Arkeologi - bachelor, 3 år

Arkeologi - master, 2 år

Arktisk friluftsliv - årsstudium, 1 år

Automasjon, ingeniør - bachelor, 3 år

Barnehagelærer - bachelor, 3 år

Barnevern - bachelor, 3 år

Barnevern - bachelor, 3 år

Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium, 1 år

Bioingeniørfag - bachelor, 3 år

Biologi - bachelor, 3 år

Biomedicine - master, 2 years

Biomedisin - bachelor, 3 år

Bioteknologi - bachelor, 3 år

Bygg, ingeniør - bachelor (3-semester), 3 år

Bygg, ingeniør - bachelor (nettbasert), 3 år

Bygg, ingeniør - bachelor (y-vei), 3 år

Bygg, ingeniør - bachelor (y-vei), 3 år

Computer Science - master, 2 years

Datateknikk - videreutdanning, 2 semester

Datateknikk, ingeniør - bachelor (3-semester), 3 år

Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert), 3 år

Datateknikk, ingeniør - bachelor (y-vei), 3 år

Drama og teater - årsstudium, 1 år

Electrical Engineering - Master, 2 years

Elektronikk, ingeniør - bachelor (3-semester), 3 år

Elektronikk, ingeniør - bachelor (y-vei), 3 år

Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (3-semester), 3 år

Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (y-vei), 3 år

Engelsk - bachelor, 3 år

Engelsk - årsstudium, 1 år

Engineering Design - Master, 2 years

English Literature - master, 2 years

Ergoterapi - bachelor, 3 år

Ernæring - bachelor, 3 år

Farmasi - bachelor, 3 år

Farmasi - master, 2 år

Filosofi - bachelor, 3 år

Filosofi - master, 2 år

Fine Art - master, 2 years

Forfatterstudium 2 - årsstudium, 1 år

Fysikk - bachelor, 3 år

Fysioterapi - bachelor, 3 år

Geologi - bachelor, 3 år

Historie - bachelor, 3 år

Historie - master, 2 år

Historie - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semester

Historie - årsstudium, 1 år

Idrett - bachelor, 3 år

Idrett - bachelor, 3 år

Idrett - årsstudium, 1 år

Idrett - årsstudium, 1 år

Idrettsvitenskap - master, 2 år

Indigenous Studies - master, 2 years

Industrial Engineering - Master, 2 years

Informatikk - bachelor, 3 år

Instrument 2, 2 semester

Jordmorfag - master, 2 år

Kjemi - bachelor, 3 år

Klinisk ernæring - master, 2 år

Kunst - bachelor, 3 år

Kunsthistorie - bachelor, 3 år

Kunsthistorie - master, 2 år

Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semester

Kunsthistorie - årsstudium, 1 år

Kvensk - årsstudium, 1 år

Kvensk og finsk - bachelor, 3 år

Kvensk og finsk - master, 3 år

Law of the Sea - master, 3 semesters

Ledelse - erfaringsbasert master, 3 år

Ledelse, nettbasert - årsstudium, 1 år

Likestilling og kjønn - årsstudium, 1 år

Luftfartsfag - bachelor, 3 år

Marine Biotechnology - master, 2 years

Maskin, ingeniør - bachelor (3-semester), 3 år

Maskin, ingeniør - bachelor (nettbasert), 3 år

Maskin, ingeniør - bachelor (y-vei), 3 år

Maskin, ingeniør - bachelor (y-vei), 3 år

Matematikk - årsstudium, 1 år

Medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semester

Medieproduksjon - bachelor, 3 år

Musikk 1, 2 semester

Musikk 2, 2 semester

Musikkutøving - master, 2 år

Naturguide - årsstudium, 1 år

Nautikk, ingeniør - bachelor, 3 år

Nordic Urban Planning - master, 2 år

Nordisk - årsstudium, 1 år

Nordsamisk som morsmål - årsstudium, 1 år

Northern Studies - bachelor, 3 years

Northern Studies - one year programme, 1 years

Odontologi - master, 5 år

Paramedisin - bachelor, 3 år

Pedagogikk - bachelor, 3 år

Studieretninger:

Pedagogikk - master, 2 år

Pedagogikk - årsstudium, 1 år

Praktisk prosjektledelse - årsstudium, 2 år

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert), 3 år

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester), 3 år

Psykisk helsearbeid - master, 3 år

Psykologi - bachelor, 3 år

Psykologi - master, 2 år

Psykologi - årsstudium, 1 år

Public Health - master, 2 years

Radiografi - bachelor, 3 år

Realfagskurs, 1 semester

Reiselivsledelse - erfaringsbasert master, 5 semester

Religionsvitenskap - bachelor, 3 år

Studieretninger:

Religionsvitenskap - master, 2 år

Religionsvitenskap - årsstudium, 1 år

Rettsvitenskap - master, 5 år

Russisk - bachelor, 3 år

Russisk - master, 2 år

Russisk - årsstudium, 1 år

Russlandsstudier - bachelor, 3 år

Studieretninger:
Russisk /

Russlandsstudier - master, 2 år

Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semester

Samfunnssikkerhet - master, 2 år

Samfunnsøkonomi - bachelor, 3 år

Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (3-semester) , 3 år

Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert), 3 år

Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (y-vei), 3 år

Sosialantropologi - bachelor, 3 år

Sosialantropologi - master, 2 år

Sosialt arbeid - bachelor, 3 år

Sosialt arbeid - master, 2 år

Sosiologi - bachelor, 3 år

Sosiologi - master, 2 år

Sosiologi - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semester

Spansk - årsstudium, 1 år

Spesialpedagogikk - bachelor, 3 år

Statistics - master, 2 years

Statsvitenskap - bachelor, 3 år

Statsvitenskap - master, 2 år

Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semester

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master, 5 semester

Sykepleie - bachelor, 3 år

Sykepleie - bachelor, 3 år

Sykepleie - bachelor, 3 år

Tannpleie - bachelor, 3 år

Teologi - bachelor, 3 år

Teologi - master, 2 år

Tourism Studies - master, 2 years

Tysk - årsstudium, 1 år

Velferdsendring - erfaringsbasert master, 4 år

Vernepleie - bachelor, 3 år

Visual Anthropology - master, 2 years

Visual Anthropology - master, 2 år

Økonomi og administrasjon - bachelor, 3 år

Studieretninger: