Studieretning:

Kjemi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Kjemi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Alt fra klær, medisiner og mat er bygd opp av de små byggeklossene vi kaller atomer. I kjemi handler det om å forstå hvordan ting er bygd opp og hvordan vi kan forbedre dem, slik kan vi utvikle nye miljøvennlige materialer, medisiner og grønt drivstoff. Som lektor med en studieretning i kjemi vil du kunne lære elever om universets byggeklosser og hvordan de kan brukes til å skape ting verden enda ikke har sett.

Questions about the study

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Seniorrådgiver - koordinator lektorutdanning i realfag trinn 8-13


Ida Friestad Pedersen.jpg
Pedersen, Ida Friestad

Førsteamanuensis


Som lektor med studieretning i kjemi lærer du om hvordan kjemi brukes i utviklingen av nye miljøvennlige materialer, medisiner og i overvåkning av miljøgifter. Kjemi er et praktisk fag, hvor du får tilbringe mye tid på laboratorium og lære deg de forskjellige metodene som brukes for å undersøke stoffer. Datamaskiner er også blitt en viktig del i å undersøke molekyler og studiet viser deg hvordan dette brukes til å se kjemiske reaksjoner.

I denne studieretningen tilbys fagkombinasjonen kjemi / matematikk (fag1/fag2).

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
eller
5. semester (høst)
og
6. semester (vår)
MAT - 2xxx
valgfag
7. semester (høst)
8. semester (vår)
9. semester (høst)
KJE/MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx
eller
KJE/MAT/STA 3xxx
(10 av 40 stp)
10.semester (vår)
(30 av 40 stp)
Currently not available
Anne Birgitte Fyhn, ILPmai2016.jpg
Anne Birgitte Fyhn

KONTORADRESSE ILP-bygget rom 3.004

Professor matematikkdidaktikk
hans-Georg-K-ller-HSL-ILP-512x640-.jpg
Hans-Georg Køller
Fagdidaktikk naturfag
Ansatte-IK-Abhik-Ghosh.jpg-Bredde-180px-
Abhik Ghosh

CV og publikasjonsliste (ORCID)

Google Scholar

Publons

Professor i uorganisk og material- kjemi
Bilde Merete UiT.jpg
Merete Saus
Professor
maarten-beerepoot.jpg
Maarten Beerepoot

Førstelektor i kjemi

Førstelektor i kjemi
strandbu.jpg
Astrid Strandbu

Ansatt som professor i pedagogikk ved Lektorutdanninga trinn 8-13 med særlig ansvar for studentenes profesjonsutvikling de to første studieårene.

Professor i pedagogikk
Ansatte-IK-Jørn-Hansen
Jørn H Hansen

Førsteamanuensis organisk syntese/medisinalkjemi, Leder av Forskningsgruppen for kjemisk syntese og analyse

Forskning, undervisning og administrativt arbeid.

Førsteamanuensis, Kjemisk syntese og analyse