Studieretning:

Molekylmodellering

Tilhører studiet:
Matematiske realfag - bachelor
Photo: Ingun A Mæhlum
Photo: Ingun A Mæhlum
Studieretning:

Molekylmodellering

Tilhører studiet:
Matematiske realfag - bachelor
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du lære hvordan man kan studere, modellere og visualisere molekyler ved hjelp av programmering og teknologi?

Denne studieretningen gir deg dyp forståelse av kjemiske prosesser som danner grunnlaget for forskning og utvikling innenfor biokjemi, bioteknologi, nanoteknologi og materialvitenskap.

Questions about the study

065.jpg
Hågensen, Tine

Kontorsjef


Molekylmodellering er en studieretning på bachelor i matematiske realfag. Studieretningen forutsetter kunnskaper i matematikk, fysikk, og kjemi. Derfor kombinerer studieretningen kunnskap om grunnleggende matematikk og fysikk med et utvalg av kjemiemner. Denne kombinasjonen vil gi deg forståelse for grunnleggende lover som regulerer kjemiske prosesser, samt kunnskapen til å studere og forstå en rekke kjemiske fenomener gjennom matematiske modeller.

Datamaskiners beregningskapasitet har økt betraktelig. Derfor har modellering og simulering i kjemi blitt mer vanlig og brukes i stor grad i forskning og undervisning. Dette gjør at man i dag kan kjøre nøyaktige simuleringer av kjemiske prosesser. Eksempler kan være reaksjonsmekanismer, spektroskopiske prosesser og materialegenskaper.

Utvikling av funksjonelle materialer, katalysatorer eller superledere krever en detaljert forståelse av funksjoner og egenskaper av atomer og molekyler. Kjemisk modellering kan gi tilgang til mye verdifull informasjon. Hva som skjer om vi flytter eller bytter et type atom i et material? Eller et metall i en katalysator? Eksperimentelt er slike endringer ganske krevende, da de forutsetter en lang prosess for å skaffe nye materialer eller molekyler. Med modellering kan svaret på slike spørsmål kun være noen få tastetrykk unna.

For mer informasjon om studieretningen, se studieplanen eller ta kontakt med studieveileder.

Ansatte-IK-Jørn-Hansen
Jørn H Hansen

Førsteamanuensis organisk syntese/medisinalkjemi, Merittert underviser, Leder av Forskningsgruppen for kjemisk syntese og analyse

Forskning, undervisning og administrativt arbeid.

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?