Studieretning:

Sosiologi

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum
Studieretning:

Sosiologi

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Med sosiologi i lektorutdanninga kan du kombinere din interesse for samfunn, politikk og sosiale prosesser med læreryrket. Med den faglige fordypninga og pedagogiske kompetansen studiet gir, vil du være med på å utvikle den framtidige skolen.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no

Elisabeth Thørring Dalsbø

Koordinator team utdanning

  • Telephone: +4777645505
  • Campus: Tromsø

Som student i sosiologi på lektorutdanninga vil du utvikle deg selv og dine kunnskaper om det norske samfunnet og om verdenssamfunnet. Du vil arbeide med spennende tema som sosial ulikhet, makt og konflikt, men også lære om prosesser som skaper samhold, samhandling og fellesskap. Du vil lære metoder for å gjøre egne vitenskapelige undersøkelser og utvikle analytiske ferdigheter. Sosiologi er et samfunnsvitenskapelig basisfag i skolen som gir deg muligheten til å undervise på ulike retninger innenfor samfunnsfagene.

Lektorprogrammet er et innholdsrikt og veldig variert studium, det gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanninga er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Med sosiologi som studieretningfag (fag 1), kan du velge engelsk, nordisk eller matematikk som fag 2. Med studieretning sosiologi er det også mulig å velge inntil 30 studiepoeng statsvitenskap som valgemner.

For detaljert oppbygging av studieretning sosiologi og hvilke fag du kan kombinere sosiologi som masterfag med, se studieplan/fagplan nedenfor.I en stadig mer globalisert verden er det viktig med internasjonale erfaringer. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.
UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Med sosiologi som masterfag kan du reise på utenlandsopphold i sjette semester. Du tar da tilsvarende emner (SOS-2001 Sosiologiske analysemåter, samt ett valgfritt sosiologiemne på 1000-nivå, og en bachelorgradsoppgave i sosiolog) ved et universitet i utlandet som UiT har utvekslingsavtale med. Bachelorgradsoppgaven i sosiologi kan eventuelt tas nettbasert ved UiT samtidig som du er på utveksling.

Som sosiologistudent kan du blant annet benytte deg av utvekslingsavtaler med institutter ved følgende universiteter:

Manchester Metropolitan University

University of Granada

University of Warsaw

University of Berkeley/California (USA)

UiT Norges arktiske universitet har også avtaler med en rekke andre universiteter i hele verden gjennom ulike nettverk (f. eks. Erasmus, North2North, Barentsplus og Nordpluss) som du som student kan benytte deg av dersom du ønsker å ta deler av ditt studium ved et universitet i utlandet.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets nettsider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt masterfag.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.

Institute Country
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
The University of Auckland New Zealand
Aarhus University Danmark
University of Huelva Spania
ISS Sissel H Eriksen.jpg
Eriksen, Sissel Henriette
Professor i sosiologi. Merittert underviser.
Profilbilde LinkedIn.jpg
Bæck, Unn-Doris K.
Professor i sosiologi
Bilde av Adrian, Stine Willum
Adrian, Stine Willum
Professor i sundhedssociologi, velfærd og kvalitative metoder
Aakvaag1_FB.jpg
Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen
Professor, sosiologi
Jorid S Anderssen, ISV
Anderssen, Jorid Sigrun
professor Dr Philos, sosiologi