Studieretning:

Russisk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Studieretning:

Russisk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Liker du å omgås mennesker og ønsker en jobb der du kan være kreativ og ha muligheter for å utvikle deg faglig underveis? Velg læreryrket! Du spesialiserer deg i to fag og kan velge mellom en rekke ulike fag. Forholdet til Russland blir bare viktigere og viktigere for Norge. Velger du russisk i lektorutdanninga, står du godt rustet til å møte framtidas utfordringer i skolen. Programmet gir en lektorutdanning som er spesielt godt egnet for ungdomstrinnet og videregående skole.

Questions about the study

Med russisk som studieretningsfag (fag 1) kan du velge engelsk, historie, eller nordisk som fag 2.

I første semester tar du profesjonsfag (10 studiepoeng), 20 studiepoeng i fag 2 og har to ukers praksis. Andre og tredje semester er satt av til russiskemner på 1000-nivå (60 studiepoeng).

I fjerde semester tar du 30 studiepoeng i fag 2 og har to ukers praksis. Det siste emnet i fag 2 kommer i femte semester og er tilpasset for lektorprogrammet, særlig med tanke på praksisperioden. I dette semesteret har du også 20 stp profesjonsfag og syv uker praksis.

I sjette semester tar du Ex. phil., et russiskemne på 2000-nivå og skriver fordypningsoppgave innenfor enten språk eller litteratur/kultur. Tema velges i samråd med faglærer. Det blir ikke gitt undervisning i forbindelse med fordypningsoppgaven, men veiledning.

I syvende semester begynner du på masterdelen av studiet. Hvilke emner som tilbys kan variere fra semester til semester. I dette semesteret kan du dra på utveksling, det vil si at du tar tilsvarende emner på et lærested i utlandet UiT har utvekslingsavtale med. Vær oppmerksom på at fordelingen mellom språk- og litteratur/kulturemner skal være lik, så hvis du velger et litteratur/kulturemne i syvende semester, må du velge et språkemne i niende og omvendt.

Åttende semester er satt av til profesjonsfag og åtte ukers praksis.

I niende semester tar du ett emne i litteratur/kultur eller språk på 3000-nivå (angående valg, se beskrivelse av syvende semester), fem studiepoeng praktisk russisk, samtidig som du begynner å skrive på masteroppgaven (tilsvarende 15 studiepoeng, masteroppgaven er på 40 stp tilsammen). Du kan velge om du ønsker å skrive masteroppgave innenfor språk eller litteratur/kultur.

I siste semester har du praktisk russisk tilsvarende fem studiepoeng mens resten av semesteret er viet skriving av masteroppgaven (25 stp).

Med russisk som studieretningsfag (fag 1), kan du velge engelsk, nordisk eller historie som fag 2.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg nye perspektiver, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.
Med russisk som masterfag kan du reise på utveksling i syvende semester. Du tar tilsvarende masteremner ved en av institusjonene som vi har avtale med. Vi har per nå avtaler med universitetet i Riga og Tallinn.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets nettsider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt masterfag.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.

Institute Country
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
The University of Auckland New Zealand
Aarhus University Danmark
University of Huelva Spania
DSCN1302-3-.jpg
Steinholt, Yngvar B.
Førsteamanuensis i øst-slavisk kultur og litteratur.
Bilde av Nesset, Tore
Nesset, Tore
Professor i russisk språkvitenskap
shrunk-janda.jpg
Janda, Laura Alexis
Professor russisk språkvitenskap
Svetlana-Sokolova.jpg
Sokolova, Svetlana
Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap
Andrei Rogatchevski
Rogatchevski, Andrei
Studieprogramleder russisk, professor russisk litteraturvitenskap