Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Matematiske realfag - bachelor
Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Matematiske realfag - bachelor
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Ønsker du å forstå fenomener i naturen, og bruke fysikk til å bidra til utvikling av samfunnet? På dette studiet kan du lære om bærekraftige energiløsninger, klimaendringer, og miljøovervåking ved bruk av satellitt. Du kan også lære om helseteknologi og vårt nære verdensrom.

Questions about the study

065.jpg
Hågensen, Tine

Kontorsjef


Fysikk er en studieretning på bachelor i matematiske realfag. Studieretningen gir deg en utdanning i grunnleggende fysikk, matematikk, statistikk og programmering. Du får kunnskap om de fysiske lovene i universet, og hvordan denne kunnskapen kan brukes i praksis. Gjennom studiet får du undervisning i og erfaring med de vitenskapelige metodene som tas i bruk både i forskning på naturen og i utvikling av teknologi.

På denne studieretningen kan du velge å fordype deg i fornybar energi, rom- og plasmafysikk, signalbehandling, modellering av komplekse systemer, sensorteknologi og maskinlæring. Du lærer å behandle og tolke vitenskapelige data og blir kjent med avanserte instrumenter brukt i forskning. Mye av dette bygger på temaer du får lære om som blant annet elektromagnetisme, kvantemekanikk og statistisk fysikk og termodynamikk.

For mer informasjon om studieretningen, se studieplanen eller ta kontakt med studieveileder.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
3. semester
4. semester
5. semester
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
6. semester
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?