Studentutveksling: nå er det din tur!Studentutveksling - en verdifull opplevelse

Ved UiT Norges arktiske universitet har du mange muligheter til å ta deler av studiet som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Finn ut hvor du kan dra og hvordan du søker.

International Mobility UiT