Studentutveksling: veiledning og hjelp

Master UIT Arctic Norway

Du kan få hjelp ved ditt institutt til:

 • å finne passende avtaleuniversitet i utlandet.

 • forhåndsgodkjenning av emner / praksis (Learning Agreement)

 • Når du er godkjent for utveksling av instituttet ditt, blir du nominert til utenlandsk institusjon av fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS).

 • Studenter som skal på praksisutveksling/utenlandspraksis nomineres til utenlandsk institusjon fra instituttet ditt.

Oversikt over veiledere:

Det juridiske fakultet - Jurfak i Tromsø

Karin B. Eriksen

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Rettsvitenskap, Law of the Sea, Environmental Law.


Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Tromsø

Elin Holm

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter innen medisin og klinisk medisin som planlegger utvekslingsopphold.

Nina Yvonne Lid Adamsen

Linda Finnstø

Trude Perander

Veiledere

 • sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, radiografi, jordmor og paramedisin.

Marte Foss Tveiten

Veileder

 • <Veiledning av fakultetets studenter innen farmasi som planlegger utvekslingsopphold.

Nora Koht Opheim

Ulrike Grote

Veiledere

 • Veiledning av fakultetets studenter innen biomedisin som planlegger utvekslingsopphold.

 • Veiledning av fakultetets studenter innen bioingeniør som planlegger utvekslingsopphold.

Glennda Alina Villaflor

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter innen tannmedisinog tannpleier som planlegger utvekslingsopphold.

Marte Kanck-Jørgensen

Veileder

 • psykologi som planlegger utvekslingsopphold.

Janne E. Strømmesen

Veileder

 • public health, masterprogram som planlegger utvekslingsopphold.


Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - UMAK i Tromsø

Michael Strobelt

Veileder

 • Fagområde: Faglæreutdanning i musikk; Fagstudium i musikkutøving; Musikkutøving.

 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - BFE-fak i Tromsø

Kristin Herstrøm

Saga Svavarsdottir

Veiledere

 • Biologi, bachelor og master.

Trine Holm Larsen

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Norges fiskerihøgskole som planlegger utvekslingsopphold innen fagområdene: bachelorprogrammet i bioteknologi og akvamedisinprogrammet

Marit Sogn-Grundvåg

Veileder

 • bachelor- og masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap

Anders Kvanli

Veileder

 • masterprogrammet i marin bioteknologi

Heidi Hemmingsen
Veileder

 • Veiledning av studenter ved Handelshøgskolen som planlegger utvekslingsopphold innen fagområdene: Ledelse, innovasjon og marked; Samfunnsøkonomi; Økonomi og administrasjon.


Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning i Tromsø

VEILEDER

FAGOMRÅDE

Send e-post til veiledere ved spørsmål om utveksling: aisi@hjelp.uit.no

 • Veiledning av studenter ved Institutt for samfunnsvitenskap som planlegger utvekslingsopphold innen fagområdene: samfunnsplanlegging og kulturforståelse, sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap, organisasjon og ledelse.

Send e-post til veiledere ved spørsmål om utveksling: aisi@hjelp.uit.no

 • Historie og arkeologi

Send e-post til veiledere ved spørsmål om utveksling: aisi@hjelp.uit.no

 • Religionsvitenskap og teologi; likestilling og kjønn

 

Send e-post til veiledere ved spørsmål om utveksling: aisi@hjelp.uit.no

 • Filosofi

Gjertrud Kalseth

Tina Angell-Sigvaldsen

 • Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn og Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn

Ole Martin Kanck

Tina Angell-Sigvaldsen

 • Barnehagelærer

Tina Angell-Sigvaldsen

 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk

Send e-post til veiledere ved spørsmål om utveksling: aisi@hjelp.uit.no

 • Indigenous studies

Send e-post til veiledere ved spørsmål om utveksling: aisi@hjelp.uit.no

 • Veiledning av studenter ved Institutt for språk og kultur som planlegger utvekslingsopphold innen fagområdene: Finsk/kvensk, samisk, spansk og latinamerikanske studier, allmenn litteratur, engelsk, English Literature, English Acquisition and Multilingualism, Theoretical Linguistics, medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie, nordisk, russisk, russlandsstudier og tysk. Dette gjelder også lektorstudenter med masterfag/fag 1 i våre språkfag.

Send e-post til veiledere ved spørsmål om utveksling: aisi@hjelp.uit.no

 • Peace studies


Fakultet for naturvitenskap og teknologi - NT-fak

VEILEDER

FAGOMRÅDE

Kirsti Merete Johannessen

 • Fysikk

Sunniva Solheim Alvestad

 • Informatikk and Computer Science.

Elias Haugseth

Renate Lie Larsen

 • Kjemi

Kai Mortensen

 • Geovitenskap

MARTIN FJELLVANG OSIMA

 • Matematikk og statistikk

Marianne Brekke

 • Lektor i realfag trinn 8-13

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Alta

Unni Ch. Jansen

Maja Kristine Olsen

Veileledere

 • Veiledning av av studenter ved Idrettshøgskolen i Alta som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Arktisk naturguide, Arktisk friluftsliv, idrettsvitenskap.

Nina Yvonne Lid Adamsen

Linda Finnstø

Trude Perander

Veiledere

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: sykepleie.


Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL i Alta

Marte Thronæs Hardersen

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Barnevern, Sosialt arbeid.

Send e-post til veiledere ved spørsmål om utveksling: aisi@hjelp.uit.no

 • Veiledning av fakultetets studenter ved institutt for reiseliv og nordlige studier som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Northern Studies, Reiselivsledelse, Arctic Adventure Tourism, Medieproduksjon, Tourism Studies.

Marita Ernstsen

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Barnehagelærerutdanning, Grunnskolelærerutdanning, Praktisk-pedagogisk utdanning, Spesialpedagogikk.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Handelshøgskolen i Alta

Laila Elisabeth Johansen

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Handelshøgskolen i Alta som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: økonomi og adminstrasjon (bachelor) og Økonomi og administrasjon, siviløkonom (master),

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi i Alta - IVT-fak

Jianfei Feng Sørensen

 • Syllabus in Norwegian-taught Bachelor's programme in  bachelor i ingeniør i Alta .

UiT i Alta

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Hammerfest

Nina Yvonne Lid Adamsen

Linda Finnstø

Trude Perander

Veiledere

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

UiT i Hammerfest

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Harstad

Olga Fredheim

Linda Pettersen

Veiledere

 • Veiledning av studenter ved Institutt for vernepleie som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Vernepleie.

Nina Yvonne Lid Adamsen

Linda Finnstø

Trude Perander

Veiledere

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Handelshøgskolen i Harstad

Ivar Iversen

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Handelshøgskolen i Harstad som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: økonomi og adminstrasjon (bachelor og master), ledelse, innovasjon og marked (bachelor), regnskap og revisjon.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning i Harstad

Marte Thronæs Hardersen

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid i Harstad som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Barnevern

Fakultet for naturvitenskap og teknologi - NT-fak i Harstad

May Grete Jørgensen Hass

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter i Harstad som planlegger utvekslingsopphold innen Internasjonal beredskap.

UiT i Harstad

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Kirkenes

Nina Yvonne Lid Adamsen

Linda Finnstø

Trude Perander

Veiledere

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

UiT i Kirkenes

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - IVT-fak i Narvik

Jianfei Feng Sørensen

 • Veiledning av fakultetets studenter i Narvik som planlegger utvekslingsopphold innen Aerospace Control Engineering, Applied Computer Science, Bygg ingeniør, Datateknikk, Electrical Engineering, Elektronikk ingeniør, Elkraftteknikk, Engineering Design, Industrial Engineering, Integrert bygningsteknologi sivilingeniør, Maskin ingeniør, Prosessteknologi, Satellitteknologi ingeniør

 • NB! For veiledning om valg og godkjenning av kurs i utlandet, må du kontakte studiekonsulent for studieprogrammet ditt.


Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Narvik

Nina Yvonne Lid Adamsen

Linda Finnstø

Trude Perander

Veiledere

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Handelshøgskolen i Narvik

Jorunn Lovise Tufthaug

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Handelshøgskolen i Narvik som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: økonomi og adminstrasjon (bachelor)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - IVT-fak i Bodø

Jianfei Feng Sørensen

 • Veiledning av fakultetets studenter i Bodø som planlegger utvekslingsopphold innen Datateknikk ingeniør 

 • NB! For veiledning om valg og godkjenning av kurs i utlandet, må du kontakte studiekonsulent for studieprogrammet ditt.

UiT Bodø

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - IVT-fak i Mo i Rana

Jianfei Feng Sørensen

 • Veiledning av fakultetets studenter i Bodø som planlegger utvekslingsopphold innen Bygg ingeniør og Maskin ingeniør.

 • NB! For veiledning om valg og godkjenning av kurs i utlandet, må du kontakte studiekonsulent for studieprogrammet ditt.

UiT Mo i Rana

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Bardufoss

Nina Yvonne Lid Adamsen

Linda Finnstø

Trude Perander

Veiledere

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Page administrator: Mustta B. Malharunmi
Last changed: 08.04.2024 12.32
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne