Next activities

Ephortekurs - grunnkurs Tromsø 9.desember 2019
Goal: Teorifagbygget hus 3 Rom 3.416, kursrom
Hey PhDs and postdocs - Shut Up and Write!
Goal: Sent upon confirmation

Veiledningseminar, ph.d.-programmet ved HSL-fakultetet.
Goal: Linken, møterom Store Blåmann (Forskningsparken) og videokonferanse

Ta kontakt
Telefon: +47 77 64 40 00
Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø