UiT Faculties and units


Museum and Library


Administration and management

Universitehtajođiheaddjit
Jođiheaddjit ja bargoveahka BEA
Prošeaktajuogus
Doaimmahanjuogus
Čorgenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka BEA
Prošeaktajuogus
Doaimmahanjuogus
Čorgenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka BEA
Prošeaktajuogus
Doaimmahanjuogus
Čorgenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka BEA
Prošeaktajuogus
Doaimmahanjuogus
Čorgenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka BEA
Prošeaktajuogus
Doaimmahanjuogus
Čorgenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka BEA
Prošeaktajuogus
Doaimmahanjuogus
Čorgenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka BEA
Prošeaktajuogus
Doaimmahanjuogus
Čorgenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ITA
Vuođđobálvalusaid juogus
Digitála dutkanbálvalusaid juogus
Vuogádatovddideami ja arkitektuvrra juogus
Digitála oahppobálvalusaid juogus
Geavaheddjiid IT-doarjaga juogus
Dokumentašuvdnahálddašeami juogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ITA
Vuođđobálvalusaid juogus
Digitála dutkanbálvalusaid juogus
Vuogádatovddideami ja arkitektuvrra juogus
Digitála oahppobálvalusaid juogus
Geavaheddjiid IT-doarjaga juogus
Dokumentašuvdnahálddašeami juogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ITA
Vuođđobálvalusaid juogus
Digitála dutkanbálvalusaid juogus
Vuogádatovddideami ja arkitektuvrra juogus
Digitála oahppobálvalusaid juogus
Geavaheddjiid IT-doarjaga juogus
Dokumentašuvdnahálddašeami juogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ITA
Vuođđobálvalusaid juogus
Digitála dutkanbálvalusaid juogus
Vuogádatovddideami ja arkitektuvrra juogus
Digitála oahppobálvalusaid juogus
Geavaheddjiid IT-doarjaga juogus
Dokumentašuvdnahálddašeami juogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ITA
Vuođđobálvalusaid juogus
Digitála dutkanbálvalusaid juogus
Vuogádatovddideami ja arkitektuvrra juogus
Digitála oahppobálvalusaid juogus
Geavaheddjiid IT-doarjaga juogus
Dokumentašuvdnahálddašeami juogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ITA
Vuođđobálvalusaid juogus
Digitála dutkanbálvalusaid juogus
Vuogádatovddideami ja arkitektuvrra juogus
Digitála oahppobálvalusaid juogus
Geavaheddjiid IT-doarjaga juogus
Dokumentašuvdnahálddašeami juogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ITA
Vuođđobálvalusaid juogus
Digitála dutkanbálvalusaid juogus
Vuogádatovddideami ja arkitektuvrra juogus
Digitála oahppobálvalusaid juogus
Geavaheddjiid IT-doarjaga juogus
Dokumentašuvdnahálddašeami juogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ORGØK
Bargiid- ja organisašuvdnajuogus
Ekonomiija- ja sisaoastinjuogus
Rehketdoallojuogus
Rekrutterenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ORGØK
Bargiid- ja organisašuvdnajuogus
Ekonomiija- ja sisaoastinjuogus
Rehketdoallojuogus
Rekrutterenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ORGØK
Bargiid- ja organisašuvdnajuogus
Ekonomiija- ja sisaoastinjuogus
Rehketdoallojuogus
Rekrutterenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ORGØK
Bargiid- ja organisašuvdnajuogus
Ekonomiija- ja sisaoastinjuogus
Rehketdoallojuogus
Rekrutterenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ORGØK
Bargiid- ja organisašuvdnajuogus
Ekonomiija- ja sisaoastinjuogus
Rehketdoallojuogus
Rekrutterenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ORGØK
Bargiid- ja organisašuvdnajuogus
Ekonomiija- ja sisaoastinjuogus
Rehketdoallojuogus
Rekrutterenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka ORGØK
Bargiid- ja organisašuvdnajuogus
Ekonomiija- ja sisaoastinjuogus
Rehketdoallojuogus
Rekrutterenjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka FUF
Oahppohálddahusjuogus
Riikkaidgaskasaš ovttasbarggu juogus
Dutkan- ja oahppokvalitehtajuogus
Studeantarekrutterema, márkana ja gráfalaš bálvalusaid juogus
Gulahallanjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka FUF
Oahppohálddahusjuogus
Riikkaidgaskasaš ovttasbarggu juogus
Dutkan- ja oahppokvalitehtajuogus
Studeantarekrutterema, márkana ja gráfalaš bálvalusaid juogus
Gulahallanjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka FUF
Oahppohálddahusjuogus
Riikkaidgaskasaš ovttasbarggu juogus
Dutkan- ja oahppokvalitehtajuogus
Studeantarekrutterema, márkana ja gráfalaš bálvalusaid juogus
Gulahallanjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka FUF
Oahppohálddahusjuogus
Riikkaidgaskasaš ovttasbarggu juogus
Dutkan- ja oahppokvalitehtajuogus
Studeantarekrutterema, márkana ja gráfalaš bálvalusaid juogus
Gulahallanjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka FUF
Oahppohálddahusjuogus
Riikkaidgaskasaš ovttasbarggu juogus
Dutkan- ja oahppokvalitehtajuogus
Studeantarekrutterema, márkana ja gráfalaš bálvalusaid juogus
Gulahallanjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka FUF
Oahppohálddahusjuogus
Riikkaidgaskasaš ovttasbarggu juogus
Dutkan- ja oahppokvalitehtajuogus
Studeantarekrutterema, márkana ja gráfalaš bálvalusaid juogus
Gulahallanjuogus
Jođiheaddjit ja bargoveahka FUF
Oahppohálddahusjuogus
Riikkaidgaskasaš ovttasbarggu juogus
Dutkan- ja oahppokvalitehtajuogus
Studeantarekrutterema, márkana ja gráfalaš bálvalusaid juogus
Gulahallanjuogus
Jođiheaddjit ja hálddahus, campus Hárstták
Rektora ja direktevrra bargoveahka