Arctic blue polygon pattern

UiT Faculties and units


  Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta
  Fakultehtahálddahus BFE-fak
  Humaniora, servodatdiehtaga ja oahpaheaddjeoahpu fakultehta
  Filosofiija ja vuosttašlohkanbadjeoahpuid instituhtta
  Fakultehtahálddahus at HSL-fak
  Inšenevradiehtaga ja teknologiija fakultehta
  Fakultehtahálddahus IVT-fak
  Luonddudiehtaga ja teknologiija fakultehta
  Fakultehtahálddahus NT-fak
  Teknologiija ja sihkarvuođa instituhtta
  Dearvvašvuođadiehtaga fakultehta
  Medisiinnalaš biologiija instituhtta
  Servodatmedisiinna instituhtta
  Dearvvašvuođa- ja fuolahusfágaid instituhtta
  Fakultehtahálddahus Helsefak
  Juridihka fakultehta
  Norgga árktalaš universitehtamusea ja dáiddafágaid akademiija
  Universitehtagirjerájus


UiT Management and administration


  Universitehtajođiheaddjit
  Ombud ved UiT
  Viste- ja opmodatossodat
  IT-ossodat
  Organisašuvdna- ja ekonomiijaossodat
  Dutkan-, oahppo- ja gaskkustanossodat


University board