Digitalt pensumlistesystem

UiT har fått på plass et digitalt pensumlistesystem.

 

Bakgrunn:
Dagens håndtering av pensumlister ved UiT fungerer ikke optimalt. Vi mangler et system for håndtering av pensumlister. Denne mangelen gjør at vi har en leveranse til studentene som ikke er god nok. I tillegg ser vi at interne arbeidsprosessen er lite hensiktsmessig, både knytta til kvalitet og effektivitet.

Innføring av et digitalt pensumlistesystem skal derfor bidra til:

1. Bedre kvalitet på pensumlistene:

 • Standardiserte pensumlister som er oversiktlige og enkle å bruke for studentene
 • Oppdatert litteratur - bedre oversikt for vitenskapelige ansatte over nyeste versjoner av litteratur eller litteratur som er utgått

2. Standardisere og forenkle arbeidsrutinene:

 • Digitalisere hele arbeidsprosessen: arbeid og kommunikasjon om pensum mellom involverte aktører (vitenskapelige ansatte, studiekonsulent, bibliotek, student) skjer i pensumlistesystemet
 • Fastsette nye interne frister slik at studentene får pensumlista til rett tid

3. Bedre utnyttelse av UBs digitale ressurser:

 • Kobling mellom digitalt pensumlistesystem og UBs database

4. En autoritativ kilde for data om pensum:

 • Som sender data til andre system
 • Vil sikre at vi kun har en versjon av pensumlista å forholde oss til

Styringsgruppe:

 • Johanne Raade, bibliotekdirektør
 • Heidi Adolfsen, studiedirektør
 • Stig Ørsje, IT-direktør
 • Ole Even Andreassen, student
 • Aase Tveito, stab rektor og direktør (observatør)

Prosjektgruppe:

 • Sveinung Søberg Løfaldli, student
 • Fredrik Berger Gulbrandsen, student
 • Bengt Øieroseth, UB
 • Leif Roger Olsen, UB
 • Jan Ketil Petersen, ITA
 • Egil Rasmussen, Handelshøgskolen (BFE-fak.)
 • Tore Kanck-Jørgensen, Handselshøgskolen (BFE-fak.)
 • Sissel H. Eriksen, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (HSL-fak.)
 • Lena Bogstrand, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (HSL-fak.)
 • Mona Pettersen, HSL-fak.

Prosjektleder:


 Fremdriftsplan:

 • Fase 1: Anbudsrunde og valg/innkjøp av system i samarbeid med UiB
 • Fase 2: Testing av system og intern opplæring av systemeiere + pilotprosjekt (Handelshøgskolen (BFE-fak) og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (HSL-fak.)
 • Fase 3: Implementering av system og opplæring av brukere
 • Fase 4: Normal drift