Emnetabell - Prosess og havbruk (Y-VEI), Narvik

Emner som ligger under fordypning Prosess og havbruk Y-VEI, studiested Narvik.

 
Prosessteknologi: fordypning prosess og havbruk (Y-VEI)
Studiested: Narvik
1. semester (høst)
(5 stp)
(15 stp)
TEK-1520 Beregnings-orientert programmering (5 stp) 
TEK-1503 Teknisk tegning/DAK (5 stp) 
2. semester (vår)
TEK-1508 Teknisk språkføring (5 stp)
 
TEK-1509 Teknisk realfag
(5 stp)
 
 
3. semester (høst)
TEK-1520 Beregnings-orientert programmering (5 stp)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Valgfrie emne (10 sp.)
 
 
ETE-2600 Programmerbare logiske styringer (5 stp)
6. semester (vår)

 

Valgfrie emne (10 sp.)
TEK-2800 Matematikk 3 og TEK-2801 Fysikk 2 er obligatorisk for å kunne begynne på master-studier
Page administrator: Espen Johannessen
Last updated: 23.02.2023

Dette er emneporteføljen som gjelder for studenter ved Y-VEI ved fordypning Prosess og havbruk.