høst 2020
TEK-1503 Teknisk tegning/DAK - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert. 

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT 5 stp
ITE1818 PIA med teknisk tegning/DAK for MA 5 stp

Innhold

Konstruksjon og modellering med AutoCAD og Autodesk Inventor. Sammenstilling, 2D- og 3D-presentasjon. Bruk av aktuelle tegningsstandarder.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 3D konstruksjonsverktøy er bygd opp.
 • Kunnskap om på hvilken måte produksjonskrav og designkrav påvirker hvordan modellene bygges opp.
 • Kunnskap om grunnleggende 2D tegneregler, tilvirkningssymboler, snitt og relevante standarder.

Ferdigheter

 • Kunne anvende prinsipper for hensiktsmessig oppbygging av parter og sammenstillinger.
 • Kunne anvende moderne 3D konstruksjonsverktøy til å bygge opp modeller vha. parter og sammenstillinger.
 • Kunne produsere 2D tegninger i henhold til gjeldende regler.
 • Kunne endre og modifisere parter, sammenstillinger og tegninger.

Generell kompetanse

 • Kunnskap om moderne 2D og 3D konstruksjonsverktøy.
 • Kjennskap til optimaliserte tilvirkningsmetoder og kunne knytte disse til 3D-modelleringsprosessen.
 • Kjennskap til eksport og import av data mellom andre hensiktsmessige verktøy for spenningsanalyser og konstruksjon/produksjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger og prosjekt (individuelt).

Eksamen

Arbeidskrav

Godkjent 2 av 3 arbeidsoppgaver.

Eksamen og vurdering

Hjemmeeksamen.

Sluttkarakter settes ut fra hjemmeeksamen med karakter A - F, der karakter A - E er bestått og karakter F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen gjennomføres for studenter som ikke har bestått siste ordinære hjemmeeksamen.


 • Earlier years and semesters for this topic