Emnetabell - Prosess og energi, Narvik

Emner som ligger under fordypning Prosess og energi, studiested Narvik. 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
 
Prosessteknologi: fordypning prosess og energi (ordinær og tresemester)
Studiested: Narvik
1. semester (høst)
3. termin har TEK-1510 istedet for TEK-1507
 
TEK-1520 Beregnings-orientert programmering (5 stp)
 
2. semester (vår)
(5 stp)
 
3. semester (høst)
 
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Fordyning prosess og energi 3 valgfrie emner (30 sp.)

PRO-2801 Brenselceller og hydrogen (10 stp)
PRO-2805 Prosessimulering (10 stp)

TEK-2800 Matematikk 3 og TEK-2801 Fysikk 2 er obligatorisk for å kunne begynne på master-studier

 6. semester (vår)

 

Page administrator: Espen Johannessen
Last updated: 06.03.2023

Dette er emneporteføljen som gjelder for ordinære og 3-semester ved fordypning Prosess og energi.