Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Find employee

Ansatte med arbeidsområde Strategi


Lind, Eirik Gjessing

Dutkan- ja oahppokvalitehtajuogus
Administrasjonsbygget B335
+4777625158

Undseth, Kjetil

Studeantarekrutterema, márkana ja gráfalaš bálvalusaid juogus

Engkvist, Yngve

Oahpaheaddjeoah. ja pedagog.

Adolfsen, Heidi

Fakultehtajođiheaddjit Helsefak