Illustrasjonsbilde

Styringsdokument

Styringsdokument English flag

Universitetsbiblioteket skal vere ein aktiv samarbeidspartnar innan forsking og utdanning og gjennom arbeidet sitt bidra til at UiT Noregs arktiske universitet når dei ambisiøse måla sine. Dette er skildra i strategiplanar.

Strategiplan UB

Noverande strategiplan:

Tidlegare strategiplanar UB

UiT strategier

chat loading...