Illustrasjonsbilde

Fakta

Fakta English flag

UB leverer tal til Nasjonalbiblioteket (NB) sin statistikk for fag- og forskingsbibliotek, og til UiT sin statistikkportal. Statistikken til NB publiserast på deira nettsider og i den årlege Kulturstatistikken frå Statistisk sentralbyrå. Utvalde tal publiserast også årleg i eigen UB-statistikk.

Frå UB-statistikken 2022

Bruk av UB:

  • 485 226 fysiske besøk i biblioteka
  • 739 292 digitale besøk
  • 6726 deltakarar på undervising og rettleiing
  • 62 515 utlån av fysiske bøker m.m.
  • 1 506 363 digitale lån
  • 186 135 nedlastingar frå vitenarkivet Munin (munin.uit.no)
  • 2 175 Open Access publiseringar

Tal på samlingar:

  • 780 000 trykte bøker
  • 926 000 elektroniske bøker (For fyrste gongen fleire e-bøker enn trykte!)
  • 46 916 elektroniske tidsskrift

Tal på tilsette:

103 årsverk

UB sin årlege statistikk

Årleg statistikk med utvalde tal publiserast årleg.

Ta kontakt for eldre statistikk.

chat loading...