Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Find employee

Ansatte med arbeidsområde Studiekvalitet


Skare, Olav

Enhet for administrative tjenester HSL

Berntsen, Erlend

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Ytreberg, Jørgen

Dutkan-, oahppo- ja gaskkustanjuogus Jurfak

Aarbø, Anders

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
ADM B.335
+4777660642

Lien, Kristin

Seksjon for forskning og innovasjon

Lind, Eirik Gjessing

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget B335
+4777625158

Lien, Robin

Enhet for administrative tjenester HSL