Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Find employee

Ansatte med arbeidsområde Studentdata


Malharunmi, Mustta B.

Internasjonal rådgiver (International adviser)
Riikkaidgaskasaš ovttasbarggu juogus

Aarbø, Anders

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
ADM B.335
+4777660642

Lie, Ivar

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

+4778450145

Lien, Kristin

Seksjon for forskning og innovasjon

Hansen, Jonas

Dutkan-, oahppo- ja gaskkustanjuogus Jurfak
Works with:
Eksamen / Fusk / Plagiat / Studentdata / WISEflow