Partnerinstitusjon:
Lund University

Sverige

Lund University

Sverige

Om Lund University

Lund University kan spore sine røtter tilbake til år 1425, og er et av Europas eldste, største og mest prestisjefylte universiteter. Universitetet har 7 400 ansatte og 42 000 studenter fordelt på tre campus; i Lund, Helsingborg og Malmø.

Antall utvekslingsplasser

- Institutt for geovitenskap: 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte (lærer).
- Kunstakademiet har utvekslingsplasser for studenter og faglig ansatte.

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

 

- Fakultet for naturvitenskap og teknologi,

- Institutt for psykologi,

- Institutt for samfunnsvitenskap,
- Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

- Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,
- Institutt for språk og kultur,
- Det juridiske fakultet,
- Det helsevitenskapelige fakultet og
- Musikkonservatoriet

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

For nærmere opplysninger, kontakt UiT's internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 29 study programmes