Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master

Duration: 5 År

Photo: Jonatan Ottesen
Photo: Jonatan Ottesen

Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master

Duration: 5 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

På dette studiet får du muligheten til å være med på å utvikle fremtidens teknologi. På tur til skole eller jobb hører du kanskje på musikk på Spotify, i et Bluetooth-headset, mens du scroller på Instagram. Felles for disse teknologiene er at de baserer seg på matte og fysikk du lærer på dette studiet. Du kan jobbe med teknologisk utvikling innen helse, nano- og mikroteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring. 

Er du interessert i hvordan fysikk og matematikk påvirker hverdagen din er dette studiet noe for deg!

Questions about the study

Marit Hillestad.jpg
Hillestad, Marit

Studiekonsulent / Administrasjon


Studiet bygger på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående skole. De første to årene på studiet har man grunnleggende fag innen fysikk, matematikk, informatikk og statistikk. Alle studieretningene på studiet har de samme fagene de to første årene.

Studiet har fem studieretninger og du velger studieretning 2. studieår:

 • Helseteknologi - Dataanalyse og bruk av sensorer har blitt en viktig del i utviklingen av utstyr og metoder i helsesektoren. På denne studieretningen lærer du metoder og teknologiske løsninger for å løse verdens helseproblem. 
 • Jordobservasjon - Gjennom data fra blant annet satellitter kan man observere jorda. På denne studieretningen lærer du blant annet om bildegjenkjenning, signalbehandling og mønstergjenkjenning.
 • Maskinlæring og statistikk - Ved å bruke statistikk og algoritmer i programmering kan man bruke maskinlæring til å finne mønstre i data, og gjøre valg basert på dette. På denne studieretningen lærer du om hvordan maskinlæring kan påvirke framtidens teknologi.
 • Sensorteknologi - På studieretningen sensorteknologi kan du jobbe med å utvikle små elektriske sensorer som gjør målinger, eller å jobbe med levende celler og cellevev på nanonivå og mikronivå.
 • Vitenskapelig beregning - På studieretningen Vitenskapelig beregning lærer du hvordan matematiske modeller kan brukes til å beskrive, forklare eller søke etter årsakssammenhenger i reelle data.

I løpet av studiet får du en solid bakgrunn i fysikk og matematikk, i tillegg til kunnskap og ferdigheter i bruk av verktøy for modellering og analyse, samt utvikling av teknologi og industrianvendelse. Du vil kunne analysere faglige problemstillinger innen fysikk og matematikk, og anvende rådende teorier og metoder for å løse aktuelle problemstillinger, både teoretiske og praktiske.

Etter endt studie er du i stand til å bidra med faglig tyngde og nytenking innenfor naturvitenskap og teknologiske områder. I tillegg skal du beherske å løse problemstillinger innen anvendt fysikk og matematikk både selvstendig og i grupper. Du kan kommunisere om faglige problemstillinger og konklusjoner, både med spesialister og allmennheten, i tråd med forskningsetiske områder.

På studieretningene får du spesifikk kunnskap innen et fagfelt. Les mer om hva du lærer på de forskjellige studieretningene.

Tidligere studenter fra anvendt fysikk og matematikk har blant annet fått jobber i Sparebank1, Kongsberg Gruppen (KSAT) og Helse Nord. For mer info, se jobbmuligheter for hver enkelt spesialisering.

Som sivilingeniør kan du jobbe innen:

 • Helsesektor
 • Energieffektivisering
 • Bank og finans
 • Forskning
 • Satellittbransjen
 • System- og softwareutvikling
 • Automatiker
 • Oljebransjen
 • Fiskeri

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Sem. 1 (høst)
Sem. 2 (vår)
Sem. 3 (høst)
Valgemne
Sem. 4 (vår)
Sem. 5 (høst)
Ikke-realfaglig valgemne
Spesialisering
Sem. 6 (vår)
Spesialisering
Sem. 7 (høst)
Spesialisering
Sem. 8 (vår)
Spesialisering
Sem. 9 (høst)
Spesialisering
Sem. 10 (vår)

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 og R2, og fysikk 1 (SIVING).
Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1 ?

 • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
 • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.  

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, matematikk eller statistikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.

Studiet gir mulighet til å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med universiteter i ulike verdensdeler, og studiet har fagspesifikke avtaler i Skandinavia, resten av Europa, Nord Amerika og Australia. Eksempler på utvekslingssteder er Université Grenoble Alpes, Leiden University, University of Hawaii at Hilo og Riga Technical University.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard eller et annet universitet i Norge er også mulig.

Utvekslingsoppholdet anbefales hovedsakelig i spesialiseringsperioden.

For mer informasjon om utveksling, les her.

Børge Irgens
Stipendiat / Undervisning
Førsteaman.-Marius-Overholt
Marius Overholt
Førsteamanuensis
David Andrè Coucheron.jpg
Coucheron, David Andre
Førstelektor
Cordian Riener

I work in the field of Real Algebraic Geometry and its applications in Nonlinear Optimization. In this context I am interested in polynomial optimization, representation of positive polynomials by sums of squares, moment problems, quadrature formulas, algorithmic complexity, convex sets and semidefinite relaxation. One of my reserach focuses is on Symmetry in Quantitative and Algorithmic Real Algebraic Geometry. In case you are interested to write a Master thesis in the Algebra group, feel free to contact me. Also note that there is currently to possibility for a PhD position in Tromsø within the POEMA reserach project. I am also very much interested in philosophical questions related to mathematics and in particular determinism.

Prodekan forskning, professor i rein matematikk
DSC-2225.jpg
Olav Gaute Hellesø

Leiar for Institutt for fysikk og teknologi, medlem i forskingsgruppa for 'Ultralyd, mikrobølgjer og optikk' og professor i optikk

Professor / Instituttleiar
Pedersen, Edvard
Førstelektor
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?