Geologi - bachelor

Duration: 3 År

Geologi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Er du klar over at geologi påvirker hverdagen din hele tiden og at geologi er nødvendig for at du kan leve et godt og trygt liv? Vil du bidra til at dette også skjer i fremtiden? Som geolog kan du blant annet bidra til:

 • å forstå hvorfor klimaendringer oppstår og hvordan klimaet har utviklet seg.
 • å beskytte miljøet, gjennom forskning på hvordan vi kan påvirke landområder og havet så skånsomt som mulig.
 • å gjøre samfunnet sikrere, blant annet ved å utforske rasfarlige områder.
 • bærekraftig utvinning av ressurser som er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet.

Geologi handler om oppbyggingen og utviklingen av Jorden, og hvordan dette påvirker livene våre. Vi trenger kunnskap om Jordens historie for å finne løsninger for fremtida. Bli med oss for å få dette til!

Se vår interaktive brosjyre her!


Questions about the study

Margrethe-Lindquist.JPG
Lindquist, Margrethe

Ekspedisjon og studiekonsulent


Kai Mortensen

Rådgiver


Geologi handler om Jordens utvikling fra jordkloden ble dannet frem til i dag. Landskapet du beveger deg i er i stadig endring og er et resultat av geologiske prosesser, livets utvikling og klimaendringer gjennom milliarder av år.

Det er viktig å utnytte naturressurser på en bærekraftig måte. Mobilen din, klærne dine, sminke, elbiler, solcellepaneler og huset du bor i inneholder råstoffer som geologene leter etter.

Innsamling og tolking av informasjon er viktig for en moderne geolog. Ny teknologi kan hjelpe oss med å lete etter og finne naturressurser som er viktig for framtiden. Geologi er også viktig for å forstå hvordan klimaendringer påvirker samfunnet. Fortidens og nåtidens klima kan fortelle oss mye om hvordan klimaet i framtiden vil se ut.

Veier og bebyggelse, bratt terreng og kystområder er særlig utsatt for skred og andre naturkatastrofer. Geologer undersøker både fjellpartier og sjøbunn, og lærer dermed hvorfor fjellskred og undersjøiske skred forekommer. Dermed vil du kunne rådføre hus- og veibyggere om hvor det er sikkert å bygge.

Studenter og ansatte fra flere titalls land danner et internasjonalt miljø. Dette studiet er en del av det nasjonale Senter for Fremragende Utdanning Centre for Integrated Earth Science Education (iEarth). I tillegg er instituttet vertskap for et Senter for fremragende forskning, iC3 (Centre for Ice, Cryosphere, Carbon, and Climate), sammen med Norsk Polarinstitutt og NORCE.

Du lærer hvordan dagens landskap har blitt til og hvorfor landskapet rundt oss ser ut som det gjør.

Studiet inneholder fag i de ulike geologiske disiplinene og du lærer om geologiens historie og betydning for samfunnet både i fortiden og i framtiden.

Studiet lærer deg om forekomster av ressurser til lands og til havs som kan bidra til det grønne skiftet, og om hvordan utvinning av geologiske ressurser påvirker miljøet. Du lærer også om hvordan ny teknologi kan bidra til en mer bærekraftig utvinning. Du lærer hvordan fortidens klima har utviklet seg. Denne kunnskapen er viktig for å forstå sammenhengen mellom menneskeskapte og naturlige klimaendringer.

Du lærer om metoder og teorier som brukes innen geologisk forskning, og hvordan du samler geologisk informasjon som sammen kan brukes til å løse dagens utfordringer.

Studerer du geologi ved UiT vil du bli en attraktiv arbeidstaker for en rekke jobber i Norge og internasjonalt.

Tidligere studenter jobber for eksempel i Statens Vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Skanska, Norconsult, Multiconsult, Norges geologiske undersøkelser (NGU), Implenia, Wyssen, Skred AS, Norsk Polarinstitutt, Equinor, Rana Gruber AS, Aker BP, Baker Hughes, forskjellige kommuner og fylkeskommuner, samt universiteter og forskningsinstitusjoner.

Du kan jobbe blant annet med:

 • Undersøkelser av ustabile fjellpartier, fjellskred og flom.
 • Miljøundersøkelser.
 • Karbonfangst og -lagring.
 • Å finne og utvinne råstoffer til det grønne skiftet.
 • Leting etter olje og gass.
 • Egne konsulentoppdrag.
 • Skredproblematikk.
 • Kartlegging av geologien til lands og til havs.
 • Kartlegging av land- og havområder i Arktis og Antarktis.
 • Undersøkelser og forvaltning av ressurser.
 • Planlegging av nye veier og trygg infrastruktur.
 • Forskning og undervisning.

For å se hvilke emner som undervises i studiet så se under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.

Emner for 1. år høsten 2023

GEO-1001 Innføring i geologi

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

MAT-0001 Brukerkurs i matematikk ELLER MAT-1001 Kalkulus 1Opptakskravet er Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2 og i tillegg enten

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Studiet er adgangsregulert. Antall studieplasser i 2023: 40

Tidligere poenggrenser

 • Hovedopptak 2022: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle
 • Hovedopptak 2021: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle
 • Hovedopptak 2020: Ordinær kvote: 37,0. Førstegangsvitnemål: 38,5.

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Har du generell studiekompetanse, men mangler R1 og/eller R2?
(NB: Andre spesielle opptakskrav må dekkes i tillegg)

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av gjeldende studieprogram. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid, laboratorieøvelser og datalab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeid er studentene aktive gjennom løsning av teoretiske og praktiske oppgaver, og har diskusjon rundt forskjellige problemstillinger.

Studiehverdagen består også av felt- og toktundervisning. Her får studentene «hands-on» erfaring med geologisk arbeid utenfor klasserommet. Som en del av iEarth Senter for Fremragende Utdanning legger vi vekt på at studentene er samarbeidspartnere i studiet, og at de får en sterk kopling til mulige arbeidsgivere allerede i løpet av studiet.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Bachelor i geologi kvalifiserer til opptak til Master i geovitenskap

Det er mulig å ta et opphold i utlandet, i Europa eller verden for øvrig, ett eller to semester i det tredje studieåret.

Steder du kan reise til på utveksling, kan eksempelvis være University of Copenhagen, University of Hawaii at Hilo, eller Charles University Prague.

Du kan også ta emner ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du velge blant flere meget relevante emner innen geologi og gjøre spennende feltarbeid i et område som det blir mer og mer fokusert på i global sammenheng.

Institute Country
Charles University, Prague Tsjekkia
University of Oulu Finland
University of Bremen Tyskland
University of the Basque Country Spania
California State University Monterey Bay USA
University of Oslo Norge
Karlsruhe Institute of Technology Tyskland
Vancouver Island University Canada
Luleå University of Technology Sverige
University Claude Bernard (Lyon I) Frankrike
University of Zagreb Kroatia
Korea Polar Research Institute, KORDI Sør-Korea
Wageningen University & Research Nederland
Wageningen University & Research Nederland
Banaras Hindu University India
Rio Grande do Sul Federal Institute of Education, Science and Technology Brasil
University of Innsbruck Østerrike
University of Bonn Tyskland
University of Freiburg Tyskland
University of Catania Italia
Reykjavik University Island
University of Nantes Frankrike
Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources Sør-Korea
University of Bergen Norge
Friedrich Schiller University of Jena Tyskland
University of Tartu Estland
Aix-Marseille University Frankrike
University of Hawaii at Hilo USA
University Savoie Mont Blanc Frankrike
Ghent University Belgia
University of Rouen Normandy Frankrike
The University of Manitoba Canada
Tokyo Institute of Technology Japan
University of Hamburg Tyskland
Lund University Sverige
Seoul National University Sør-Korea
University of Johannesburg Sør-Afrika
Michigan State University USA
The Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences Kina
University of Alaska Anchorage USA
University of Iceland Island
University of Copenhagen Danmark
University of Padua Italia
University of Burgundy, Dijon Frankrike
Adam Mickiewicz University in Poznan Polen
University of Huelva Spania
Federal University of Rio Grande do Sul Brasil
Bilde av Schomacker, Anders
Schomacker, Anders
Professor i kvartærgeologi
ansatt-Tine-Lander-Rasmussen.jpg
Tine Lander Rasmussen
Professor, CAGE
Sabina Strmic Palinkas.JPG
Strmic Palinkas, Sabina
Professor i geokjemi og malmgeologi
Bilde av Laberg, Jan Sverre
Jan Sverre Laberg
Professor, institutt for geovitenskap
Bilde av Rydningen, Tom Arne
Tom Arne Rydningen

Førsteamanuensis i maringeologi

Bilde av Tappe, Sebastian
Tappe, Sebastian
Professor
Stefan Bünz.jpg
Stefan Buenz
Professor, CAGE
Bilde av Hanssen, Alfred
Alfred Hanssen
Professor i geofysikk
Holger Stunitz.jpg
Holger Stunitz
Professor
Louise Vick.jpg
Louise Vick

Geohazards research and education

 
Førsteamanuensis
Bilde av Grundvåg, Sten-Andreas
Sten-Andreas Grundvåg
 • Førsteamanuesis i geologi med ansvar for sedimentologiundervisning på masternivå. 
 • Undervisningsansvarlig i historisk og regional geologi (fra og med H2023).
 • Tidligere nestleder av Senter for Arktisk petroleumsforkning/the Research Centre for Arctic Petroleum Exploration (ARCEx)

 

Førsteamanuensis ved institutt for geovitenskap
Bilde av Plaza-Faverola, Andreia
Andreia Plaza-Faverola
Førsteamaunensis
Jiri Konopasek.jpg
Konopasek, Jiri
Professor