Musikkutøving - master

Duration: 2 År

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Musikkutøving - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. desember
Søking og opptak
How to apply?

Masterstudiet kan tas med instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger. I studiet vil du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og innsikt i å utøve musikk med et personlig uttrykk på et høyt profesjonelt nivå. Det er mulig å fordype seg i et spesielt område, arbeide med egenprodusert materiale eller forske i nye teknikker eller presentasjonsformer. I studiet skal du utvikle ditt faglige grunnlag for refleksjon, selvstendig og kritisk holdning, kreativ tenkning og nyskaping.

Questions about the study

Geir Davidsen.jpg
Geir Davidsen

Førsteamanuensis euphonium


Hovedinstrument inkluderer undervisning og veiledning på ditt hovedinstrument, instrumentklasse, repetisjon, kammermusikk/samspill, ensembler og konserter. I løpet av studiet avholdes 3 konserter forut for den avsluttende masterkonserten.

Studiet inneholder emnet Estetikk (10 sp) og et valgemne (30 sp) som styrker arbeidet med hovedinstrumentet.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kan analysere og drøfte sine kunstneriske intensjoner med utgangspunkt i musikkens historie, tradisjoner, stil og estetikk, samt kulturelle og samfunnsmessige funksjoner
 • kan vurdere, realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en tydelig profil
 • kan vise selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid

Ferdigheter:

 • har evne til å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige intensjoner på høyt kunstnerisk nivå
 • behersker grunnlagsteori for kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan reflektere over og argumentere for valg av metoder og prosesser i eget kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan planlegge og gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid

Generell kompetanse:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • kan bidra til utvikling og innovasjon i musikklivet og musikkbransjen
 • behersker skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum
 • kan identifisere relevante etiske problemstillinger og utvise høy faglig integritet

Musiker, musikkarbeider.

Bachelor i utøvende musikk eller tilsvarende utdanning med minimum 80 sp fordypning i utøvende musikk på hovedinstrument

I tillegg kreves det opptaksprøve bestående av:

 • utøvende prøvespill
 • presentasjon av masterprosjekt

Studiet består av individuell undervisning og veiledning, arbeid i grupper og seminarer, prosjekter og mesterklasser. I teoretiske støtteemner gis deler av undervisningen som forelesninger. En vesentlig del av studentenes arbeidstid vil gå med til egenøving og utvikling av eget masterprosjekt.

Det benyttes vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått i studiets obligatoriske emner.

Norsk.

Studenten kan søke om utvekslingsopphold 3. semester.

UiT Norges arktiske universitet har avtaler med institusjoner i Norden og Europa gjennom Nordplus og Erasmus.

Institute Country
Karelia University of Applied Sciences Finland
Royal College of Music Sverige
Danish National Academy of Music Danmark
Tampere University of Applied Sciences Finland
Yrkeshögskolan Novia Finland
Hochschule für Musik Köln Tyskland
University of Ljubljana Slovenia
Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno Italia
Estonian Academy of Music and Theatre Estland
Jyväskylä Polytechnic Finland
Musikhochschule Lübeck Tyskland
Oulu University of Applied Sciences Finland
Conservatory of Music "Francesco Venezze", Rovigo Italia
Luleå University of Technology Sverige
Karlstad University Sverige
University of the Arts Helsinki Finland
University of Music Karlsruhe Tyskland
Lithuanian Academy of Music and Theatre Litauen
Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni Italia
Trossingen University of Music Tyskland
University of Tartu Estland
Metropolia University of Applied Sciences Finland
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Italia
Turku University of Applied Sciences Finland
Vilniaus Kolegija - University of Applied Sciences Litauen
Centria University of Applied Sciences Finland
University of Gothenburg Sverige
Lund University Sverige
Royal Irish Academy of Music Irland
The Frescobaldi Conservatory of Ferrara Italia
Rhythmic Music Conservatory Danmark
Savonia University of Applied Sciences Finland
The Royal Danish Academy of Music Danmark
Reykjavik College of Music Island
Örebro University Sverige
Iceland University of the Arts Island
Jazeps Vitols Latvian Academy of Music Latvia
The Royal Academy of Music, Aarhus Danmark
University of Music Franz Liszt Weimar Tyskland
Geir Davidsen.jpg
Geir Davidsen
Førsteamanuensis euphonium
Bilde av Asbjørnsen, Lars
Lars Asbjørnsen
Professor i fløyte
Bilde av Hansen, Frida Lydia
Hansen, Frida Lydia

Universitetslektor i musikk
UMAK - Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

kontor 234 (Musikkonservatoriet)
kontor 5.021 (ILP)
Tlf: 905 65 352
E-post: frida.l.hansen@uit.no

Faglærer i emner:
MUS 1001-1/2
MUS 2001-1/2
MUS 2701-1
BLU 1210-1/2

Lars-Lien.jpg
Lars Lien
Klassisk sax
Anne-Lise-Sollied-Allemano.jpg
Anne-Lise Sollied


Professor i sang

Klassisk sang
Carlo Allemano.jpg
Allemano, Carlo Vincenzo
Professor Klassisk sang
Knut Erik Sundquist.jpg
Knut Erik Sundquist
Klassisk kontrabass
Fred-Glesnes.jpg
Fred Glesnes
Rytmisk sax
Bilde av Hoff, Jan Gunnar
Jan Gunnar Hoff

Ansatt som professor i jazz og rytmisk musikk med Musikkonservatoriet. Hovedområde er jazz piano og tangentinstrumenter. Ansvarlig for enkelte prosjektuker. Sitter i Programstyret for MK. 

Professor, Tangent / Piano
Bilde av Fliflet, Andreas
Andreas Fliflet
Førsteamanuensis el.bass / arrangering/komponering
Bilde av Guri Frenning.jpg
Guri Frenning
Klassisk slagverk
Bilde av Sommerfelt, Eyvind
Eyvind Sommerfelt

Underviser for tiden i trombone, kammermusikk, instrumentaldidaktikk og arrangering/komponering.

Er også koordinator for kammermusikk og jobber med å utvikle nye emner.

Førsteamanuensis i Trombone