Musikkutøving - bachelor

Duration: 4 year

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Musikkutøving - bachelor

Duration: 4 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. desember
Søking og opptak
How to apply?

Studiet legger vekt på å gi deg et solid teknisk og musikalsk grunnlag på ditt hovedinstrument med tanke på en karriere som utøvende musiker innen klassisk eller rytmisk sjanger, pedagog eller kirkemusiker. Du får verdifull erfaring gjennom å delta i skolens ensembler, prosjekter, konserter og festivaler på forskjellige scener og arenaer i byen. Som musikkstudent i Tromsø er du en naturlig del av byens pulserende kulturliv.

I løpet av studiet kan du velge fordypning i enten hovedinstrument eller instrumentalpedagogikk.

Har du spørsmål vedrørende søknaden, send e-post til: musikkonservatoriet@hjelp.uit.no

Questions about the study
E-post: musikkonservatoriet@hjelp.uit.no

Maria Medby Tollefsen

Universitetslektor i hørelære. Studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving. Emneansvarlig hørelære.

 • Telephone: +4777660535
 • Campus: Tromsø

Sørensen, Tor Anton

Rådgiver

 • Telephone: +4777645229

 

 

 

Studiet er et fulltidsstudium over 4 år og inndelt i to avdelinger, hver på 120 studiepoeng (sp).

1. avdeling (de to første årene)

Hovedinstrument (65 sp) inkluderer undervisning på ditt hovedinstrument, instrumentklasse, repetisjon, kammermusikk/samspill, ensembler og konserter.

Støtteemner:

 • Støtteinstrument piano (5 sp)
 • Musikkteknologi (5 sp)
 • Ensembleledelse (5 sp)
 • Identitet, profesjon og bransje (10 sp)
 • Musikkhistorie og musikalsk analyse (10 sp)
 • Lytting og gehør (10 sp)
 • Komponering og arrangering (10 sp)

2. avdeling (de to siste årene)

Du kan velge ett fordypningsområde:

 • Hovedinstrument (120 sp)

eller

 • Instrumentalpedagogikk (120 sp)

Fordypningsområder inkluderer hovedinstrument og valgemner.

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • om å utøve, analysere og formidle musikkuttrykk fra forskjellige musikktradisjoner inklusive nordområdene
 • om musikkens historie, estetikk, teori, begreper og repertoar
 • om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i fagfeltet
 • om musikklivets og arbeidslivets krav og forventninger

Ferdigheter

 • vise gode utøvende ferdigheter solistisk og i samspill med andre
 • kunne utøve og formidle kunstneriske ideer og vise stil- og sjangerforståelse på et profesjonelt nivå
 • kunne reflektere omkring egen utøvende praksis, både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • ha en bred forståelse av musikk som kunstart i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • kunne ta ansvar for egen kunstnerisk kreativ utvikling og forholde seg reflektert til egen yrkesutøving
 • kunne bidra til godt samspill både musikalsk og sosialt

Studiet kvalifiserer for arbeid som utøvende musiker og for opptak til masterstudier i musikk.

Med forbehold om endringer.

Avhengig av fordypningsområde kvalifiserer studiet til arbeid som musiker, pedagog i kulturskole og skoleverket, instruktør i ulike musikalske sammenhenger eller kulturformidler.

Oppbygging av studiet:

se under fanen "Mer informasjon om Studiet"Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt opptaksprøve.

Opptaksprøven består av:

 • skriftlig teori- og gehørprøve
 • utøvende prøve på hovedinstrument som også omfatter prima vista og prøve på piano biinstrument

Det gjennomføres også en kort samtale med søkeren.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

For fagstudium i musikkutøving regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • arbeid som musikklærer i barnehage/grunnskole, kulturskole, musikkskole eller lignende, organisasjonsarbeid fra musikk/kulturorganisasjoner eller lignende, instruktør i ulike musikkensembler, korps, rockegrupper eller utøvende praksis som musiker.
 • skoler innen musikk eller beslektede fag, som for eksempel dans. Kurs for korps eller kordirigenter som for eksempel NMFs kurs.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg3, hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)
 • Engelsk fra Vg1 (140 årstimer)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisning og arbeidsformer beskrives nærmere i de enkelte emneplaner. Ulike former kan være individuell instrumentalundervisning, samspill, forelesninger, prosjekter, seminarer, workshop o.l.
I løpet av 4.semester har studenten rett til veiledning knyttet til valg av fordypning i 3. og 4. studieår.

For å kunne framstille seg til eksamen, må studenten ha godkjent ulike obligatoriske arbeidskrav i form av oppgaver, prøver, deltakelse i prosjekter og kurs, konserter og samspillaktiviteter, noe som er beskrevet i de enkelte emneplaner.

Det benyttes ulike eksamensformer som mappevurderinger, prosjektoppgaver, muntlig og utøvende kunstnerisk eksamen. Som vurderingsuttrykk benyttes både gradert karakter fra A-F og Bestått/Ikke bestått.

1. avdeling må være bestått før studenten kan avlegge eksamen i emner på 2. avdeling.

Vi gjør oppmerksom på at emneplanene er under revisjon. Kontakt gjerne studier@umak.uit.no dersom du har spørsmål vedrørende studieforløpet.

Instrumentalpedagogikk fordypningsområde har pedagogisk praksis med øvingselever i kulturskole/grunnopplæring, og i videregående skole.

Norsk

Avhengig av fordypningsområde gir studiet grunnlag for opptak til ulike masterstudier og diverse videreutdanninger.

Studenten kan søke om utveksling inntil to semestre.
Eksamen avlegges normalt i regi av UiT, men emner som tas i utlandet kan etter søknad innpasses.

Institute Country
Karelia University of Applied Sciences Finland
Royal College of Music Sverige
Danish National Academy of Music Danmark
University of the Balearic Islands Spania
Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma Italia
Higher School of Excellence in Music Spania
Tampere University of Applied Sciences Finland
Yrkeshögskolan Novia Finland
University of Ljubljana Slovenia
Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno Italia
Estonian Academy of Music and Theatre Estland
Jyväskylä Polytechnic Finland
Musikhochschule Lübeck Tyskland
Oulu University of Applied Sciences Finland
Conservatory of Music "Francesco Venezze", Rovigo Italia
Luleå University of Technology Sverige
Karlstad University Sverige
University of the Arts Helsinki Finland
University of Music Karlsruhe Tyskland
Lithuanian Academy of Music and Theatre Litauen
University of Glasgow Storbritannia og Nord-Irland
Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni Italia
University of Tartu Estland
Metropolia University of Applied Sciences Finland
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Italia
Turku University of Applied Sciences Finland
Vilniaus Kolegija - University of Applied Sciences Litauen
Centria University of Applied Sciences Finland
University of Gothenburg Sverige
Lund University Sverige
Royal Irish Academy of Music Irland
The Frescobaldi Conservatory of Ferrara Italia
Conservatorio Superior De Música "Salvador Seguí" De Castellón Spania
Rhythmic Music Conservatory Danmark
Savonia University of Applied Sciences Finland
The Royal Danish Academy of Music Danmark
Reykjavik College of Music Island
Örebro University Sverige
Iceland University of the Arts Island
Jazeps Vitols Latvian Academy of Music Latvia
The Royal Academy of Music, Aarhus Danmark
University of Music Franz Liszt Weimar Tyskland
Bilde av Tollefsen, Maria Medby
Maria Medby Tollefsen

Maria Medby Tollefsen er emneansvarlig for hørelæreundervisningen ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Hun underviser i emnet Lytting og gehør på bachelorstudiet i musikkutøving og i emnene Egne ferdigheter og Gehørmetodikk på masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis

Maria er studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving.

Marias forsknings- og utviklingsarbeider sentrerer seg rundt utvikling av undervisningsmetodikk og rundt bruken av digitale læringsressurser i undervisningssammenheng. Hun er aktiv når det gjelder å videreutvikle gehørfaget gjennom produksjon av nytt læremateriale, deriblant multimedialt digitalt materiale.

 Hjemmeside: https://mariamedbytollefsen.com

Universitetslektor i hørelære. Studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving. Emneansvarlig hørelære.
Bilde av Asbjørnsen, Lars
Lars Asbjørnsen
Professor i fløyte
Lars-Lien.jpg
Lars Lien
Klassisk sax
Anne-Lise-Sollied-Allemano.jpg
Anne-Lise Sollied


Professor i sang

Klassisk sang
Geir Davidsen.jpg
Geir Davidsen
Førsteamanuensis euphonium
Carlo Allemano.jpg
Allemano, Carlo Vincenzo
Professor Klassisk sang
Knut Erik Sundquist.jpg
Knut Erik Sundquist
Klassisk kontrabass
Bilde av Lund, Jon Halvor
Jon Halvor Lund
Universitetslektor, fagott
Fred-Glesnes.jpg
Fred Glesnes
Rytmisk sax
Bilde av Hoff, Jan Gunnar
Jan Gunnar Hoff

Ansatt som professor i jazz og rytmisk musikk med Musikkonservatoriet. Hovedområde er jazz piano og tangentinstrumenter. Ansvarlig for enkelte prosjektuker. Sitter i Programstyret for MK. 

Professor, Tangent / Piano
Eivind-Valnes.jpg
Eivind Valnes
Tangent / Piano
Bilde av Fliflet, Andreas
Andreas Fliflet
Førsteamanuensis el.bass / arrangering/komponering
Bilde av Guri Frenning.jpg
Guri Frenning
Klassisk slagverk
Bilde 17.jpg
Audun André Sandvik

Professor i cello

Professor i cello
Charlotte-Thingelstad.jpg
Charlotte Thingelstad

Charlotte Thingelstad er emneansvarlig for de arbeidslivsrettede emnene Identitet, profesjon og bransje (MUS-1504 og MUS-1604) og Musikkartistutvikling - formidling og entreprenørskap (MUS-2805 og MUS-2804) på bachelorprogrammet fagstudium i musikkutøving ved Musikkonservatoriet. Hun har også undervisningsoppgaver innenfor tverrfaglige emner som Musikk og drama i barnehagen (MUS-2004) og Kunst, kultur og kreativitet (BLU-1002 og 1012), samt praktisk produksjonsarbeid (MUS-1705), sangundervisning (MUS-2701) og veiledningsoppgaver innenfor fagdidaktikk og kommunikasjon på PPU.

Universitetslektor i musikkformidling