Illustrasjonsbilde

Søketeknikk

Søketeknikk English flag

Søkevokabular og Boolske operatorer

Mange av fagdatabasene er mindre intuitive enn enkle søkeverktøy som Oria og Google Scholar. En del av dem krever kjennskap til hvordan kontrollerte søkevokabular og Boolske operatorer fungerer. Nedenfor har vi lenket til to videoer som forklarer disse begrepene:

Søkeeksempler

Nedenfor finner du fire videoer som demonstrerer bruk av kontrollerte søkevokabular, operatorer og søkehistorier.

Ulike databaser har ulikt grensesnitt. Databasene som ligger på samme plattform, ser imidlertid ganske like ut, og søketeknikkene er derfor overførbare til andre baser på samme plattform.

På Ovid-plattformen finner man blant annet baser som PsycINFO, MEDLINE og Embase:

På EBSCO-plattformen finner man baser som CINAHL og ERIC:

Henvisningssøk

Henvisningssøk bruker du hvis du har en aktuell artikkel, og du ønsker deg nyere artikler som omhandler samme tema.
Se videosnutt der du raskt lærer deg henvisningssøk (citation search). Eksempelet her bruker Scopus databasen, men vi anbefaler bruk av Web of Science

Søkeprosessen

Å gjøre gode søk handler ikke bare om søketeknikk, men også hvordan du planlegger og bygger opp søket ditt slik at den litteraturen du finner fram til er relevant for problemstillingen din.
Her har vi samlet noen nyttige lenker og videoer som kan hjelpe deg i søkeprosessen.
Flere tips om søkeprosessen og oppgaveskriving finne du på siden Studere, skrive og referere

Helsebiblioteket

Helsebibliotekets sider om kunnskapsbasert praksis kan være nyttige for hele søkeprosessen. Eksemplene er innen helsefag, men beskrivelsen av prosessen kan være nyttig innen flere fag. Her snakkes det blant annet også om å finne gode søkeord, PICO-skjema blir forklart (for dem som bruker det) med mere. 

Søk & Skriv

Søk & Skriv er et nettbasert kurs som har som mål å hjelpe deg som student i oppgaveskriving. Kurset er utarbeidet av Universitetet i Bergen, NHH og Høgskolen i Bergen. Delen som handler om søking gir deg mange gode tips om hvordan du søker etter litteratur når du skal skrive en oppgave. 

Oppgaveskriving

Hjelp til oppgaveskriving er en ressurs i oppgaveskriving, utviklet ved NTNU Universitetsbiblioteket. Her får du bl.a. hjelp til å lage problemformulering, finne relevant litteratur og hva som er viktig å tenke på når du skal skrive en oppgave. Kapittelet «Finne kilder» gir mange gode tips til hvordan du søker etter litteratur når du skal skrive en oppgave.

Systematiske søk

Ved systematiske søk bruker du et bredt spekter at søkeverktøy og søketeknikker. Det aller viktigste er da å ha en systematisk og gjennomtenkt tilnærming til utviklingen av søket, godt forankret i en god forståelse for hele review-prosessen. Ovid WoltersKluwer har en tredelt forklaring om systematiske litteraturgjennomganger som vil være nyttig for de fleste.

Take control of your PhD journey

Flere tips om systematiske søk kan du finne i presentasjonene fra kurset Take control of your PhD journey. Kurset er beregnet på ph.d.-studenter, men inneholder nyttige tips også for andre.

chat loading...