Ansatte

Tilbake

Ansatte
Bruun, Inga Malene

Prosjektleder
+4777660356


Buduson, Anna

Overingeniør, KonservatorDahlen, Håkon

Overingeniør/taksidermist


Elvebakk, Arve

Professor i botanikk og (fram til 31.12.22) dagleg leiar for Tromsø arktisk-alpine botaniske hage
Gaupseth, Silje

Daglig leder ved Polarmuseet og førsteamanuensis i polar kulturvitenskap
Hajman, Martin

Ledende forskningstekniker
Hansen, John

KonserveringslederHansen, Monica Kristin

Leder av Faggruppe for arkiv, dokumentasjon og samlinger (arkeologi og kulturhistorie)


Hauan, Marit Anne

Førsteamanuensis

Henriksen, Jørn Erik

Overingeniør, UM - Norges arktiske universitetsmuseum


Kjellman, Erik

Overingeniør, feltleder digital

Kovačevic, Nikola

Ledende forskningstekniker
Lind, Keth Elisabeth

Saksbehandler arkeologi

Maurstad, Anita

Professor/visedirektør UMAK
Niemi, Anja Roth

Forsker, fagleder forvaltningsarkeologi
Work areas:
Prosjektledelse

Fagansvarlig for:
Arkeologi / Nordisk arkeologi

Nyvoll, Kristian

Ledende forskningsteknikerOppvang, Janne

Feltleder arkeologiske utgravinger