Samarbeid om praksis i høyere utdanning

En prat med praksisbedriften SINTEF. -Studentene må bare peise på

For å kunne tilby studentene praksis i løpet av studietiden er vi helt avhengig av bedriftene. Fiskeri- og havbruksvitenskap er et tverrfaglig studieprogram, som gjenspeiles i det brede spekteret vi har av praksisbedrifter. Praksisbedrifter fra hele verdikjeden er representert, enten om det er bedrifter, organisasjoner eller forvaltningsinstanser innen sjømatsektoren.

Sintef sin motivasjon og forventninger til studentene 

Sintef har vært praksisbedrift for studentene ved fiskeri- og havbruksvitenskap i 3 år. Deres motivasjon til å være en del av praksisordningen er å rekruttere studentene til bedriften. 

- Vi tilrettelegger for studentene ved blant annet å tilby et eget arbeidsrom til dem. I dag har vi fire studenter som er team ansatte hos oss. Motivasjonen bak dette tilbudet og praksisordningen er at studentene skal bli kjent med Sintef og motsatt, vi kan lage masteroppgaver til studentene og det kan potensielt resultere i en jobb hos oss, sier Ståle Walderhaug, administrerende direktør i Sintef Nord. 

Å jobbe prosjektbasert som Sintef gjør kan være krevende både med tanke på tid og ressurser. Det er en god del planlegging og folk som skal til for å ta imot praksisstudenter, og dermed stiller bedriften også forventninger til praksisstudentene. 

- De må bare peise på, sier Jørgen Vollstad, senioringeniør i Sintef Ocean og utdannet fiskerikandidat.  

Ståle tilføyer at studentene må være interessert, selvgående og være på. Samtidig må veiledningen fra bedriftens side være effektiv. En viss fleksibilitet er også viktig, siden det fort kan oppstå endringer i prosjektarbeidet og tiden til å følge opp studentene dermed ikke alltid strekker til.

Ulike arbeidsoppgaver 

Ståle er den som legger til rette for studentene og tar av seg det formelle knyttet til både praksisstudent og universitet. Han må også finne kollegaer som kan veilede studentene knyttet til de arbeidsoppgavene som skal gjøres i løpet av praksisoppholdet. 

- Vi oppfordrer kandidaten til å ta kontakt med oss i forkant slik at de selv kan komme med ønsker og at vi deretter kan legge en plan, sier Ståle.  

Eliseussen på tokt med Sintef der de jobbet med utvikling av fiskeredskap. Foto: Privat

Hvilke typer arbeidsoppgaver praksisstudentene får hos bedriftene vil variere. En av praksisstudentene som var hos Sintef høsten 2021 var Simon Eliseussen. Han sitter igjen med gode erfaringer innenfor det feltet han ønsker å jobbe med i fremtiden. 

- Jeg fikk spørsmål om hva jeg var interessert i og hva jeg ønsket å gjøre da jeg besøkte bedriften før praksisoppholdet. Sammen med Ståle la vi en plan ut fra hva som passet med prosjektene som foregikk på huset. Jeg fikk deltatt på tokt innenfor utvikling av fiskeredskap (nedbrytbare materialer på snurrevadsabb), samt deltatt i rapportering fra dette prosjektet. Jeg fikk også være med på å skrive en prosjektsøknad, sier han.

Sirak Asefaw Gebreigziabier hadde også praksis hos Sintef høsten 2021. Han fikk litt teori om spøkelsesfiske i starten av oppholdet, i et møte med Gjermund Langedal fra Fiskeridirektoratet. Ellers hadde han andre ulike arbeidsoppgaver.  

- Jeg fikk i oppgave å gjennomføre en undersøkelse ved å ringe rundt til titalls personer for å høre hvordan de forholder seg til registrering og tapt redskap. Fikk også deltatt på DigiRAS konferanse i Trondheim, og det var veldig lærerikt, sier tredjeårsstudenten. 

Sintef som en aktuell arbeidsplass for fiskerikandidater 

Grethe Lilleng er utdannet fiskerikandidat fra NFH og ser på den tverrfaglige studiebakgrunnen som en styrke, i den forstand at mye man kommer borti i jobbsammenheng vil være kjent. Hun får også inntrykk av det man gjør som student på universitetet har en overføringsverdi og det er mye likt arbeid som i en jobb hos Sintef.  

- Man tenker ikke på seg selv som en forsker når man studerer, men kvalitativ og kvantitativ metode er det vi holder på med i Sintef. Man kan mer enn man tror, samtidig som det er mye kompetanseutvikling gjennom de prosjektene vi gjør, sier hun.  

-Vi satt igjen med en verdi i etterkant 

Praksisordningen fungerer, men det er absolutt jobb med å ta inn studenter i praksis. Derimot vil Ståle absolutt anbefale andre bedrifter til å ta imot praksisstudenter hvis de har tid til det.  

- Vi klarte å gi studentene arbeid i et prosjekt og vi satt igjen med en verdi i etterkant. Hvis vi ser noen som gjør en svært bra jobb så er vi interessert i å holde kontakten med studenten, sier Ståle Walderhaug.