Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Praksishistorier

Høsten 2022 har studentene i 5. semester på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap praksis i emnet "FSK-2040 Bærekraftig sjømat". Praksis skal gi studentene en praktisk og teoretisk innføring i virksomheter i sjømatnæringen. I 3 uker i løpet av høsten har 39 studenter praksis hos 42 bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjoner i den marine næringen.

Her deler vi noen av historiene fra høstens praksisuker. Følg med!

Historier fra praksis høst 2022: 

Historier fra praksis høst 2021:


Våre praksisbedrifter: 

Br. Karlsen AS
Arnøy laks AS
Cargill
Cod Cluster
Egga utvikling
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Sjømatklyngen Senja
Salt
Lerøy
Marine Recycling Cluster
Nergård
Nofima
Nordlaks
Norfra
Norges Fiskarlag
Norges sildesalgslag
Norges sjømatråd
Nova Sea
Norges råfisklag
SalMar
Senter for hav og Arktis
Sintef
Sjømat Norge
Skretting
Wilsgård
“Stella
Troms fylkeskommune
Vesterålen Marine Olje AS
Gratanglaks AS
Grieg Seafood
Elvevoll settefisk AS
Halvors fiskemat
Tromsø kommune
Fiskeridepartementet
Norway Royal Salmon

BarentsWatch
Cape Fish
Halti næringshage
Harstad havn

Det Norske Veritas
Havbruksstasjonen i Tromsø