Partnerinstitusjon:
Karlstad University

Sverige

Karlstad University

Sverige

Om Karlstad University

Karlstad University (KAU) ble opprettet i 1999 men kan spore sin historie tilbake til 1843 med opprettelse av lærerutdanning. Universitetet har to fakulteter, 16 000 studenter og 1 200 ansatte og er lokalisert i Karlstad, Värmland.

Utvekslingsplasser

Følgende har utvekslingsplasser for studenter:

- Musikkonservatoriet

- Fakultet for naturvitenskap og teknologi

- Institutt for medisinsk biologi

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 13 study programmes