dette konferansebidraget." /> dette konferansebidraget." />
KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Gruppelærere/TAs

Gruppelærerdagen på Fakultet for naturvitenskap og teknologi er et enkelt opplæringstilbud for alle som underviser som seminarlærer, gruppelærer, hjelpelærer, vit.ass, teaching assistant, læringsassistent el.l.. Både for bachelor-, master- og ph.d.-studenter og andre - og både om du har erfaring med undervisning eller skal undervise for første gang. Erfaringsdeling og diskusjon av utfordringer er en viktig del av dagen. Hovedmålgruppen er gruppelærere på NT-fak, men arrangementet er åpent for andre interesserte som ønsker å delta. Gruppelærerdagen er på norsk og har blitt organisert i begynnelse av hvert semester siden våren 2020. Våren 2021 har det også blitt organisert en engelsk variant: TA-day. Les mer om gruppelærerdagen i dette konferansebidraget.

Gruppelærerdagen på NT-fak for våren 2023 er på mandag 9.januar. Gruppelærerdagen er TENTATIVT fysisk på LINKEN (Sykehusveien 23) ved campus Tromsø.

Tentativt program:

9:15-11:30 Fellesdel (inklusive en pause)
11:30-12:15 Lunsjpause
12:15-13:15 Valgmoduler runde 1
13:30-14:30 Valgmoduler runde 2
14:30-15:00 Mulighet for å stille spørsmål

En mer detaljert program blir laget ut fra ønsker og forventninger til de registrerte deltagerne. I hver runde kan du velge fra ulike moduler, for at du får mest mulig ut av dagen gitt dine behov og din type undervisning. 

 

Se program for tidligere gruppelærerdagene / TA-days:


Ressurser (generelt):

Digital undervisning | Digital teaching:

Kurs i universitetspedagogikk:

Som stipendiat kan du melde deg på kurs i universitetspedagogikk (vår, norsk) eller Teaching and Learning in Higher Education (autumn, English). Dette tilbudet finnes ikke for studenter som underviser som gruppelærer. Derfor har vi etablert Gruppelærerdagen på Fakultet for naturvitenskap og teknologi!Gruppelærerdagen på NT-fak høsten 2022 var på fredag 19. august. Gruppelærerdagen var fysisk på LINKEN (Sykehusveien 23) ved campus Tromsø.

Program:

9:15-11:30 Fellesdel (inklusiv en pause). Last ned casebeskrivelser her.

11:30-12:15 Lunsjpause (husets fiskesuppe)

12:15-13:15 Valgmoduler runde 1

 • Informatikkdidaktikk/code review, Edvard Pedersen
 • Innleveringer og tilbakemelding i fysikk og kjemi, Børge Irgens og Maarten Beerepoot

13:30-14:30 Valgmoduler runde 2

 • Utfordrende situasjoner i seminarundervisning, Greta Daae Sandsdalen
 • Hvordan bruke diskusjoner i gruppeundervisning? Ida Friestad Pedersen

14:30-15:00 Mulighet for å stille spørsmål

I hver runde valgmoduler kan du velge fra ulike moduler, for at du skal få mest mulig ut av dagen gitt dine behov og din type undervisning.Gruppelærerdagen på NT-fak for våren 2022 var på fredag 14.januar. Gruppelærerdagen var digital i Zoom. 

Program:

9:15-11:30 Fellesdel med casediskusjoner i grupper (PRESENTASJON). Intro til digital gruppeundervisning (PRESENTASJON)

11:30-12:15 Lunsjpause

12:15-14:30 Valgmoduler:

kl 12.15-13.15

Workshop om digitale verktøy i digital og fysisk undervisning​

Lær å bruke og interagere med ulike verktøy. Erfaringsdeling.​

Juho A. Kosonen

Informatikkworkshop (NOTATER)

Veiledning, retting, vurdering og tilbakemelding​

Edvard Pedersen

kl 13.30-14.30

Tavlebruk inkl. digitale tavler​ (PRESENTASJON)

Øistein Søvik

Informatikkworkshop fortsetter

14:30-15:00 Q&A. Mulighet til å stille spørsmål og ta opp tråden fra tidligere.Gruppelærerdagen på NT-fak for høsten 2021 var på fredag 13.august. Gruppelærerdagen var fysisk.

Program:

9:00 Kaffe og is

9:15-11:30 Fellesdel med casediskusjoner i grupper (last ned casebeskrivelser her og presentasjon her)

11:30-12:15 Lunsjpause

12:15-13:15 Valgmoduler runde 1

 • Hva er effektive og lite effektive studieteknikker?
 • Informatikkdidaktikk, code review
 • Cases fra seminarundervisning – problematiske situasjoner med studenter

13:30-14:30 Valgmoduler runde 2

 • Hvordan veilede studenter og forberede deg effektivt?
 • Peer Instruction – grunleggende og anvendbare prinsipper
 • Retting, vurdering og tilbakemelding (last ned presentasjon her)

14:30-15:00 Kaffe og is, Q&A for de som ønskerGruppelærerdagen våren 2021, fredag 8. januar

Den tredje gruppelærerdag var på fredag 8. januar 2020. Programmet besto av en fellesdel på formiddagen (9:15-11:30) og to runder med valgfrie moduler på ettermiddagen (12:15-15:00). Gruppelærerdagen var digital i Zoom. 

Program:

Felles 9:15-11:30 (inklusive 15 minutters pause)

 • Rettigheter, ansvar og vanlige forventninger til gruppelærere. Utfordringer du kan støte på i undervisningen. Hva gjør du? Avklaring og diskusjon av caser. PRESENTASJON.

Lunsj 11:30-12:15 (45 minutter)

Modul 1 12:15-13:30 (75 minutter effektivt), velg én:

 • Informatikk: Code review
 • Studentaktiv undervisning i Zoom
 • Kommunikasjon og effektiv og god forberedelse: Hvordan gi god veiledning når studenter ber om hjelp til oppgaver og innleveringer. Dos and Don’ts. PRESENTASJON.

Pause 13:30-13:45 (15 minutter)

Modul 2 13:45-15:00 (75 minutter effektivt), velg én:

 • Caser fra informatikk - Vanlige utfordringer og hvordan håndtere de 
 • Strategier for å forbedre egen undervisning: studentevaluering og kollegaveiledning
 • Verktøy i digital og fysisk undervisning - et utvalg favoritter
 • Retting, vurdering, tilbakemelding


Den andre gruppelærerdagen på fredag 14.august 2020 hadde 59 deltagere fra alle seks institutter på Fakultet på naturvitenskap og teknologi. Programmet besto av en fellesdel på to timer og to runder med valgfrie moduler. Dagen ble holdt digitalt i zoom.

Program:

9-10: Studentaktiv læring i digital undervisning: Intro til Zoom som verktøy i undervisningen, med Maarten Beerepoot.

10-11: Forventninger og erfaringsdeling, med Øistein Søvik, Hilja Lisa Huru og Maarten Beerepoot.

11-12 Lunsjpause

12-13 Modul 1 (velg en)

 • Informatikkdidaktikk: Hvordan lærer man programmering og vanlige feil, med Madeleine Lorås, NTNU
 • Evaluering av egen undervisning, med Maarten Beerepoot og Greta Johansen
 • Digital studentaktiv undervisning - synkront og asynkront, med Børge Irgens

13-14 Modul 2 (velg en)

 • Etiske problemstillinger: Juks, plagiering og hvordan håndtere umotiverte studenter, med Madeleine Lorås, NTNU
 • Vurdering og retting, evaluering av studenters arbeid med fokus på Canvas, med Hilja Lisa Huru og Børge Irgens
 • Tavlebruk og kroppsspråk med fokus på digital undervisning, med Øistein Søvik


Den første gruppelærerdagen på onsdag 15. januari 2020 hadde 35 deltagere fra alle seks institutter på Fakultet på naturvitenskap og teknologi. Programmet besto av en fellesdel og én runde med valgfrie moduler.

 At the beginning of each semester since the spring of 2020 we have arranged “Gruppelærerdagen”. This is a simple training offer for bachelor, master and PhD students who teach as teaching/learning assistants at the Faculty of Science and Technology. Gruppelærerdagen is in Norwegian, and this is the comparable offer in English. We are therefore happy to invite you to the second TA-day at NT-fak on February 25, 2022!

The TA-day (teaching assistant day) is an offer for everyone with teaching duties as a teaching assistant (also called seminar teacher, group teacher, assistant teacher, vit.ass, learning assistant, etc.) The TA-day is designed especially for PhD students and is an offer in English supplementing Gruppelærerdagen and Result’s PhD-course.

You are welcome both if you are experienced with teaching or teaching for the first time. Sharing experiences and discussing challenges is an important part of the day. The main target group is PhD-students at NT-fak, but the event is open to everyone interested in participating. You can participate in the TA-day in English also if you previously have participated in the Gruppelærerdag in Norwegian.

The program consists of a plenary session and two rounds of elective modules. The program will to a considerable extent be adapted to the specific interests, needs and challenges of the registered participants. The Teaching Assistant (TA) day at the Faculty of Science and Technology is organized digitally in Zoom.

45 (PhD) students registered for the TA-day 2022, approximately half from the Faculty of Science and Technology and half from the Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics.

Program:

9:15-11:00 Plenary session: expectations and challenges of teaching assistants (including a break). Download the case descriptions for the plenary session.

11:15-12:15 Elective modules round 1

 • Systematic development of your teaching: self-evaluation, student evaluation and peer review of teaching (Maarten Beerepoot)
 • Effective and ineffective learning strategies (David Coucheron)

12:15-13:00 Lunch break

13:00-14:00 Elective module round 2

 • How to prepare for your teaching & Effective communication to enhance learning (Øistein Søvik) RECORDING


At the beginning of each semester since the spring of 2020 we have arranged “Gruppelærerdagen”. It is a simple training offer for bachelor, master and PhD students who teaches as teaching/learning assistants at the Faculty of Science and Technology. Gruppelærerdagen is in Norwegian, and we have received several request for an offer in English. We are therefore happy to invite you to the first TA- day at NT-fak on March 23 2021!

The TA-day (teaching assistant day) at the Faculty of Science and Technology is an offer for everyone with teaching duties as a teaching assistant (also called seminar teacher, group teacher, assistant teacher, vit.ass, learning assistant, etc.) The TA-day is designed especially for PhD students and is an offer in English supplementing Gruppelærerdagen and Result’s PhD-course.

You are welcome both if you are experienced with teaching or teach for the first time. Sharing experiences and discussing challenges is an important part of the day. The main target group is PhD-students at NT-fak, but the event is open to everyone interested in participating. You can participate in the TA-day in English also if you previously have participated in the Gruppelærerdag in Norwegian.

The Teaching Assistant (TA) day at the Faculty of Science and Technology is organized digitally in Zoom. The program consists of a plenary session and two rounds with elective modules. The program is to a large extent be adapted to the specific interests, needs and challenges of the registered participants.  

Program:

9:15-11:00 Plenary session: expectations and challenges of teaching assistants (including a break), with Elena Malyutina, Hilja Lisa Huru and Maarten Beerepoot. (SLIDES)

11:15-12:15 Elective modules round 1:

 • Online teaching in small groups, with Magnus Burkow
 • How to prepare for your teaching, with Øistein Søvik (SLIDES)

12:15-13:00 Lunch break

13:00-14:00 Elective modules round 2:

 • Systematic development of your teaching: self-evaluation, student evaluation and peer review of teaching, with Maarten Beerepoot

 • Challenges being a teaching assistant and how to deal with them (based on research from NTNU), with Madeleine Lorås (NTNU) (SLIDES)Prosjektperiode:
pågående siden høst 2019

Prosjektledere:
Hilja Huru (IMS)
Maarten Beerepoot (IK)

Bidragsytere:
Børge Irgens
David Coucheron
Greta Daae Sandsdalen
Ida Friestad Pedersen
Edvard Pedersen
Aleksi Kosonen

Finansiering:
Prosjektet var finansiert gjennom KvaNT-prosjektet i perioden 2019-2022.Page administrator: Huru, Hilja Lisa
Last updated: 24.11.2022 09:28