KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Lektorstudenter i realfag

Realfagslektorforum er en faglig-sosial møteplass for lektorstudentene i realfag for å bidra til å bygge bro mellom disiplin (realfagene) og didaktikk. Arrangeres av Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Skolelaben i samarbeid med ansatte fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP).

NT-fak ønsker å utdanne Nord-Norges beste realfagslærere og dagens lektorstudenter i realfag vil om noen få år være sentrale i å utdanne fremtidens forskere.

uit.no/nt/kvantRealfagslektorforum høst 2021

I høst leder studentassistentene Jenny Landrø og Martin Johansen forumet i samarbeid med mentorordningen,  Skolelaben og KvaNT. Det blir mindre faglig-sosiale møter i løpet av høsten i Skolelaben for førsteårsstudentene, og noen større arrangement hvor alle kull på studieprogrammet inviteres til å være med. Invitasjoner får dere i student-eposten. 

Gjesteundervisere og gjesteforskere vil dele sin kunnskap i egne utvidete arrangement  (oppdateres):

Tirsdag 21. september - Mentormøte (for førsteårsstudentene) og Naturvitenskapelig filmkveld: The Man Who Knew Infinity

Torsdag 30. september – David Andre Coucheron og Maarten Beerepoot: Læringsstrategier i realfagene med utgangspunkt i KJE-1001 og FYS-0100 (for førsteårsstudentene)

Torsdag 14. oktober - Gjesteforelesning for alle kull på lektor i realfag med Raimundo Elicer, forsker ved the Danish School of Education, Aarhus University.
Kort om foredraget: Raimundo vil snakke om sin PhD fra Danmark hvor han så på hvordan elever på videregående undersøkte om media brakte korrekte tall når de estimerte hvor mange som hadde deltatt i store demonstrasjoner i Chile. Elevene i videregående jobbet med dette og viste hvordan media sine tall ikke kunne stemme. Se side 33 her https://www.uv.uio.no/ils/english/about/events/2021/norma/proceedings/norma_20_preceedings.pdf

Torsdag 28. oktober - Gjesteforelesning for alle kull på lektor i realfag med Frode Sirnes Larsen, universitetslektor i matematikk ved ILP: "Leonardo da Vinci i Raphaels Skolen i Athen".
Kort om foredraget: Frode vil snakke om hvorfor Raphael malte Platon med ansiktet til Leonardo da Vinci i sentrum av fresken Skolen i Athen. Han har skrevet en artikkel om dette, der han argumenterer for at Raphael, bl.a ved å referere til geometri, tallfølger og matematisk harmonilære, knytter an til Leonardos argumenter om at maleren burde ha status som en intellektuell, og ikke bare en håndverker. Når Leonardo argumenterer for dette legger han særlig vekt på at malerkunsten krever matematisk kunnskap.

Frodes artikkel er publisert her: https://scholarship.claremont.edu/jhm/vol11/iss2/9/. Dette er noe for alle med interesse for kunst, historie, matematikkhistorie og matematikk! (Merknad: Foredraget varer 45 min. Studenter på PFF-3026 kommer til å få en utvidet versjon av foredraget i kurset sitt.)Lektorforum i realfag høst 2020: AVLYST

Lektorforum i realfag er en faglig-sosial møteplass for lektorstudentene i realfag for å bidra til å bygge bro mellom disiplin (realfagene) og didaktikk. Arrangeres av Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Skolelaben i samarbeid med ansatte fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

I høst har lektorforum i realfag med utgangspunkt i utvalgte førsteårsemner (KJE-1001 og MAT-1001) invitert to av de mest engasjerte underviserne fra ILP til å gi et innblikk i deres favoritt-didaktikk.

6. november 2020 kl 14.15-16.00: Problemløsning og alternativ læringsarena i matematikk med universitetslektor Mona Kvivesen. Påmelding innen 4. november her: https://uit.no/tavla/artikkel/704651/lektorforum_i_realfag

18. november 2020 kl 16.15-18.00: Kjemifagets egenart – Hvilken betydning har det for undervisningen? med professor Magne Olufsen. Påmelding innen 16. november her: https://uit.no/tavla/artikkel/705140/lektorforum_i_realfag_kjemifagets_egenart_hvil

Merk: Påkrevd påmelding for smittesporing og servering!

Mona og Magne vil ha en kort intro til det didaktiske temaet for forumet, etterfulgt av felles jobbing og vi avslutter med servering. Velkommen!

Hvor: ILP-bygget Undervisningsrom 2.005

Arrangementet er spesielt tilpasset førsteårsstudentene, men alle kull lektorstudenter i realfag er velkomne!

Mer om Mona og Magne:

Universitetslektor Mona Kvivesen har undervist mange år i videregående skole og i lærerutdanningen. Hun er primus motor for vitenskapsfestivalen Vitenuka ved Campus Alta og vant i 2019 formidlingsprisen for sitt arbeid for å formidle realfagsglede og forskningsnysgjerrighet blant barn og unge i Alta.

Professor Magne Olufsen jobber ved lærerutdanningen ved UiT og forsker på naturfagdidaktikk. Han har doktorgrad i kjemi, og har undervist i mange år på KJE-1001.13. februar 2020: Lektorforum for lektorstudenter i realfag

Målgruppe: lektorstudenter i realfag

Program

14.00-14.15 Velkommen ved leder for studieretningsråd realfag Stian Normann Anfinsen og leder for Skolelaben Vibeke Os.

14.15-16 Professor Anne Fyhn med tema fagfornyelsen: algoritmisk tenking, programmering, dybdelæring, kjerneelementer som representasjon, resonnering og argumentasjon – og kombinatorikk, via samisk båndfletting.

16.15-18 Gunnar Kristiansen, Kroken skole: Thinking Classrooms (http://www.peterliljedahl.com/wp-content/uploads/Building-Thinking-Classrooms-Feb-14-20151.pdf). En spennende måte å organisere undervisningen på. Gunnar har brukt det en del i sin undervisning på Kroken skole. Gunnar vil fortelle om metoden og gjennomføre en økt med oss.

Fra kl 18: Vi avslutter med mat og sosialt samvær.

Merk: Det er påmelding til seminaret med påmeldingsfrist 7. februar p.g.a. det praktiske med servering. Påmelding er sendt ut på epost til målgruppen.

Vel møtt!Prosjektperiode:
pågående siden 2020

Prosjektledere:
Hilja Huru (IMS)
Ida Friestad Pedersen (IMS)

Finansiering:
NT-fakPage administrator: Huru, Hilja Lisa
Last updated: 28.06.2024 15:47