KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Formidling og publikasjoner

Presentasjoner/konferansebidrag

2021

NFYE årskonferansen 2021 6.-7. desember

UiTs utdanningskvalitetskonferanse 28. november

  • Redesign av brukerkurset i matematikk - myke ferdigheter mot økt arbeidslivsrelevans, Øistein Søvik og Hilja Huru

Webinairfestivalen 24. november

  • Økt motivasjon, oppmerksomhet og læringsutbytte gjennom pollbasert undervisning på nett, Maarten Beerepoot og David Coucheron

European First Year Experience Conference June 7th-9th

  • Flipped classroom and active learning in introductory physics courses, Børge Irgens
  • Redesigning a first-year course in calculus through group projects, Øistein Søvik
  • KvaNT - Quality in tertiary STEM education, Hilja Lisa Huru

Læringsfestivalen 10.-11. mai:

MNT-konferansen 15.-16. mars:

2020

Presentasjon på NFYE ÅRSKONFERANSEN 2020 "Å VÆRE STUDENT – NOE SOM MÅ LÆRES!"

2019

Presentasjoner på NFYE ÅRSKONFERANSEN 2019 "STUDENTER SOM INKLUDERES; LYKKES BEDRE!"


For rapporter i prosjektet KvaNT 2019-2022 se her.

Journalartikler:
I. F. Pedersen , B. Irgens, Ø. Søvik & H. L. Huru (2021). Valg av læringsressurser i høyere utdanning innen MNT-fag: perspektiver fra undervisere og studenter, Norsk Pedagogisk Tidsskrift.Page administrator: Huru, Hilja Lisa
Last updated: 23.02.2024 14:52