Digitale møter, undervisninger, arrangementer - hvilket verktøy bør jeg velge?*

Felles for digitale møter, undervisningsøkter og arrangementer er et behov for å snakke med en eller flere som ikke kan møte fysisk. Her bruker vi lyd fra mikrofon, video fra webkamera, skjermdeling, med mer.

UiT har flere verktøy som kan brukes til nettmøter, osv. Under finner du en oversikt over verktøyene og hva de egner seg best til.

Oppsummert oversikt

Alle verktøyene under støtter lyd (mikrofon), bilde (webkamera) og skjermdeling (eks. PowerPoint).

  • Zoom egner seg best til interaktiv undervisning/arrangement. Dette fordi man ser flere deltakere om gangen og den har "breakout rooms" for gruppearbeid, undersøkelser, med mer. Generelt anbefalt til bruk i undervisning.
  • Microsoft Teams er en del av Office 365. Nettmøter i Teams kommer til sin rette i kombinasjon med de andre samskrivings- og samhandlingsverktøy som Teams tilbyr. Generelt anbefalt til bruk på møter.
  • Microsoft Teams er det eneste nettmøteverktøyet UiT tilbyr som kan brukes når du må diskutere fortrolig informasjon (aktiver lobby, bruk kamera, gjør ikke opptak, bruk ikke chat).
  • Panopto brukes til enveis overføring av video. Det brukes eksempelvis til opptak av forelesning fra kontor, klasserom eller auditorium, se også Panopto kunnskapsartikler i Topdesk. Panopto er også et lagringssted for dine videoer, og er integrert med Canvas.

Både Zoom og Teams har separate varianter for møte/undervisning og webinar.

  • Møter i Zoom og Teams egner seg til situasjoner der interaksjon, diskusjon og sosial kontakt står i fokus. Generelt anbefaler vi møter i Zoom og Teams fremfor webinar. UiT ansatte og studenter kan lage møter i Zoom og Teams på egen hånd.
  • Webinar i denne sammenheng er en spesiell variant av Zoom og Teams som egner seg til enveisformidling og svært mange tilseere. Webinar anbefales kun i spesielle tilfeller. Zoom-webinar og Teams Live Event opprettes etter avtale med Avdeling for IT.

Detaljert oversikt

Egenskap

Zoom-møte

Teams-møte

Panopto Kommentar
Generelt anbefalt til Undervisning Møter Opptak  

Godkjent for å diskutere fortrolig informasjon

Nei
Nei Teams: Dokumenter som er lagret i Teams kan inneholde fortrolig informasjon hvis de er klassifisert.
Antall deltakere 300 250 Ubegrenset Zoom: For å opprette et møte med 301-500 deltakere, ta kontakt med Orakelet.
Chat Ja Ja

Zoom: Felles chat i tillegg til private chattemeldinger til host eller andre deltakere (avhengig av dine innstillinger).

Teams: Chatten blir bevart i Teams og kan brukes etter møtet. Kan bruke lenker og emojis.

Panopto: Chat kan aktiveres for strømming

Antall webkamerabilder om gangen 25+ 9 1-2

Zoom og Teams: Video av deltakere, altså.

Panopto: Videoen er vanligvis av foredragsholderen. På enkelte auditorier ved UiT er det montert kamera som kan rettes mot publikum.

Skjermdeling Ja Ja

Zoom: Avhengig av innstillingene dine kan hvem som helst dele, eller kun host. Flere kan dele innhold samtidig.

Deltakere kan bruke mikrofon Ja Ja Nei

Zoom og Teams: Mute alle deltakere samlet eller individuelt.

Panopto: Er det noen deltakere i samme rom, kan de bruke f.eks. en håndholdt mikrofon. Men deltakere som ser på video på nett kan ikke bruke mikrofon for å kommunisere med den som holder foredrag.

Opprettes av Deg Deg Deg, Rombooking eller Avdeling for IT  
Lenken kan legges ut offentlig Ja, med forbehold  Ja, med forbehold  Ja

Zoom og Teams: Visse innstillinger kreves for å øke sikkerheten.

Panopto: Strømming og opptak kan begrenses til UiT eller være tilgjengelig til hvem som helst i verden som har lenken.

Eksterne deltakere Ja Ja Ja

Zoom: Eksterne deltakere kan bli med som gjest eller logge på med konto fra egen institusjon eller privat konto.

Teams: Deltakere utenfor UiT havner på venterommet.

Panopto: Strømming og opptak kan begrenses til UiT eller være tilgjengelig til hvem som helst i verden som har lenken.

Venterom Ja Ja Nei

Zoom: Kan innstilles slik at alle deltakere havner på venterommet. Kan slippes inn enkeltvis eller alle sammen med en gang.

Teams: Deltakere utenfor UiT havner på venterommet.

Opptak Ja Ja Ja

Zoom: Kun host som kan starte opptak. Opptaksfilene lagres lokalt på PC (bruk UiT-PC!). Videofil med skjermdeling, lyd og 5 deltakere som har webkamera på. Separat lydfil for kun audio. Separat tekstfil for chat.

Teams: Opptak av lyd, webkamera og skjermdeling. Chat blir ikke tatt opp. Opptaket blir tilgjengelig i chatten og lastes opp automatisk til Microsoft Stream.

Panopto: Kan ha mange strømmer samtidig, og tilseeren bestemmer hvilken kilde vises størst. Kildene kan være eksempelvis skjermdeling, webkamera og dokumentkamera.

Breakout rooms til gruppearbeid Ja Ja Nei

Zoom: Deltakere kan deles inn automatisk eller manuelt, eventuelt velge gruppe selv. Inntil 50 grupper. Automatisk inndeling kan manuelt justeres (f.eks. når gruppene har en bestemt møteleder). Gruppene kan opprettes i forkant av møtet, men krever at alle logger på med UiT-konto.

Teams: Deltakere kan deles inn automatisk eller manuelt.

Polls Ja Nei

Zoom: Flervalgsspørsmål. Best om de opprettes i forkant av møtet. Kan ha flere runder med spørsmål i løpet av møtet.

Panopto: Quiz kan settes opp i opptaket (kun i opptak, ikke stream)

Rekk opp hånden Ja Ja Nei

Zoom: Knappen finnes i deltakerlisten.

Nonverbal feedback Ja Nei Nei

Zoom: Nonverbal feedback er ikoner som man kan sette at med navnet sitt i deltakerlisten. Kan brukes til f.eks. Ja/Nei-spørsmål og for å rekke opp hånda.

Teams: Bruk heller emojis i chatten.

Reactions Ja Nei Nei

Zoom: Et midlertidig ikon (applaus eller tommel opp) settes opp på webkamerabildet.

Teams: Bruk heller emojis i chatten.

Påmelding Ja Ja Nei

Zoom og Teams: Påmelding gjøres som en møteinnkalling i Outlook.

Zoom: Hvis møtet opprettes via nettsiden kan man lage en egen påmeldingsskjema.

Kan brukes i nettleser Ja Ja Ja

Zoom og Teams: Begrenset funksjonalitet i nettleseren.

Kan brukes i installert app på datamaskin Ja Ja

Zoom og Teams: Full funksjonalitet. Det anbefales å bruke appen på datamaskinen.

Kan brukes i app på mobil Ja Ja Nei

Zoom og Teams: Begrenset funksjonalitet i app på mobil.

Kan brukes på kontoret Ja Ja

Panopto: Se Panopto kunnskapsartikler

Kan brukes på møte- og undervisningsrom Ja Ja Ja

Zoom og Teams: Søk i rombestillingssystemet etter romutstyr. Kan brukes på møterom med fastmontert PC.

Zoom: Kan ikke brukes på møterom med Lenovo ThinkSmart Hub (uten fastmontert PC).

Panopto: .Se Panopto kunnskapsartikler.

Undertekst Manuelt Automatisk Automatisk eller avslått

Zoom: Noen må manuelt skrive inn undertekst (captions) mens møtet foregår.

Teams: Automatisk generert. Norsk fungerer mindre bra enn engelsk.

Panopto: Automatisk teksting er satt til default. Kan slås av i innstllinger i Panopoto.

Møtenotater Nei Ja

Teams: Egen funksjon for møtenotater som lager en fane i den tilkoblet Team. Alternativt, bruk OneNote og koble til møteinnkallingen i Outlook.