Partnerinstitusjon:
University of the Arts Helsinki

Finland

University of the Arts Helsinki

Finland

Om University of the Arts Helsinki

University of the Arts Helsinki (UNIARTS), Kunstuniversitetet, ble grunnlagt i 2013 ved fusjon mellom Billedkunstakademiet, Sibelius-Akademiet og Teaterhøgskolen. UNIARTS tilbyr kunstutdanning på høyeste nivå og bedriver forskning og kunstnerisk virksomhet. Universitetet har 2000 studenter og 740 ansatte.

Utvekslingsplasser

Kunstakademiet har utvekslingsplasser for studenter og faglig ansatte.
Musikkonservatoriet har utvekslingsplasser for studenter.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt Studentutveksling: veiledning og hjelp | UiT på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes