4 study programmes:

- bachelor (3-semester), 3 år
- bachelor (nettbasert), 3 år
- bachelor (y-vei), 3 år